• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1884/1077/30-9-2014 Περί τῆς κα­ταρ­γή­σεως τῆς ὑ­πο­χρε­ώ­σε­ως ὑ­πο­βο­λῆς πρω­το­τύ­πων ἤ ἐ­πι­κε­κυ­ρω­μέ­νων ἀν­τι­γρά­φων ἐγ­γρά­φων

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 1884
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014
Μνήμη ἱερομάρτυρος Γρηγορίου φωτιστοῦ Ἀρμενίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
Τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, κα­τό­πιν τοῦ   ὑ­π’ ἀ­ριθ. 4445/2070/19-9-2014 Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. ΔΙΑΔΠ/  Φ.Α.2.3/21110/1.9.2014 Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Υ­πουρ­γεί­ου Δι­οι­κη­τι­κῆς Με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ως μέ θέ­μα: «Κα­τάρ­γη­σις τῆς ὑ­πο­χρε­ώ­σε­ως ὑ­πο­βο­λῆς πρω­το­τύ­πων ἤ ἐ­πι­κε­κυ­ρω­μέ­νων ἀν­τι­γρά­φων ἐγ­γρά­φων», πρός ὑ­με­τέ­ραν ἐ­νη­μέ­ρω­σιν καί διά τά κα­θ’ ὑ­μᾶς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος τέλεσε την Αρχαία Θ. Λειτουργία του Ευαγγελιστή Μάρκου στον Ι. Ν. Αγίου Μάρκου Βροντάδου και διένειμε σχολικές τσάντες σε μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου.

E-mail Εκτύπωση PDF

LeitAgMarkou_1 

Με την ευκαιρία της επετείου των Εγκαινίων του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Μάρκου Βροντάδου (30 Σεπτεμβρίου 1845), τελέστηκε στον Ναό του Ευαγγελιστού Μάρκου η Αρχαία Θεία Λειτουργία που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 10:19 Περισσότερα...

Κατευθυνθήτω: π. Γεώργιος Λιαδής (p. Georgios Liadis) 16-03-13

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατευθυνθήτω: Πατήρ Γεώργιος Λιαδής (p. Georgios Liadis) 31-03-12

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1880/1074/30-9-2014 Ἀποστολή Ἐγκυκλίου Σημειώματος Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά με το ΕΝ.Φ.Ι.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 1880
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1074
Ἐν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014
Μνήμη ἱερομάρτυρος Γρηγορίου φωτιστοῦ Ἀρμενίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Ἡγουμενοσυμβούλια
καί Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς Ἱ. Μονῶν καί
Ἱ. Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ
Ἐνταῦθα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 12:36 Περισσότερα...

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ὁ Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ἐγεννήθη ἐν Ἴμβρω τὴν 29ην Φεβρουαρίου 1940 ἀπὸ τοὺς Χρῆστο καὶ Μερόπη Ἀρχοντώνη, κατὰ δὲ τὸ ἅγιο βάπτισμσ ἔλαβε τὸ ὄνομα Δημήτριος. Παρακολούθησε τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὴν μαρτυρικὴ γενέτειρά του καὶ στὸ Ζωγράφειο Λύκειο τῆς Πόλεως, κατόπιν δὲ ἐσπούδασε τὰ ἱερὰ γράμματα εἰς τὴν περιώνυμο Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποφοίτησε ἀριστοῦχος τὸ 1961. Ἀφοὺ ἐξεπλήρωσε τὶς στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις του (1961-1963), μὲ ὑποτροφία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶνς Σπουδῶν τῆς Ρώμης, στὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Bossey τῆς Ἐλβετίας καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου. Εἰδικεύθηκε στὸ Κανονικὸ Δίκαιο καὶ ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τοῦ Γρηγοριανοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης, μὲ θέμα διδακτορικῆς διατριβῆς «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν ἱερῶν κανονικῶνς Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία».

Περισσότερα...

Ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος για τον π. Γεώργιο Λιαδή: "Όλος ιερωμένος Θεό. Ένας άνθρωπος που ολόκληρος ήταν ιεροσύνη. "

E-mail Εκτύπωση PDF

exodiosp.G.LiadiΠάνδημο το τελευταίο αντίο

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Γ. ΛΙΑΔΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΙ

Το ύστατο χαίρε στον κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης εκατοντάδες πιστοί, σε μία από τις πιο εμβληματικές και φωτισμένες μορφές  που διακόνησαν τα τελευταία χρόνια στη Χιακή Εκκλησία, τον μακαριστό Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Αρχιμανδρίτη Γ. Λιαδή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 27 Σεπτέμβριος 2014 21:59 Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 132

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική