• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου: ΣΤΗ ΜΑΝΝΑ -ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΧΙΑ ΜΑΝΝΑ Στὶς Κατασκηνώσεις «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στὰ Σκλαβιὰ Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΧΙΑ ΜΑΝΝΑ

«Μαρία ὁλόχαρη, σὺ μονάχα μποροῦσες νὰ θερμάνεις τὸν Ἰησοῦ
μέσα στὴν ἀγκαλιά σου, δίνοντάς του μαζὶ γάλα καὶ φιλιά».

Ὁ ὕμνος στὴ Μάννα δέν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ Θεία Μάννα, τὴν Παναγία, τὴν ἐκλεκτὴ καὶ μοναδική, ποὺ τὸν Ὑπερούσιον ἔτεξε τὴν Ἅγια Νύχτα καὶ ἔφερε τὸ Θεὸ ὡς ἄνθρωπο στὸ δικό μας κόσμο. Ἔγινε ἡ γέφυρα ἀπό τὴ γῆ στὸν οὐρανό, ἡ μάννα σύμβολο, ἡ καταφυγὴ καὶ ἡ σκέπη μας. Ἡ ὑμνογραφία τῆς ἐκκλησίας μας καὶ ὅλες οἱ τέχνες ἀπέδωσαν πλῆθος τὰ ἐγκώμια σ’ Αὐτή, ποὺ ἐβάσταξε τὸν Βαστάζοντα πάντα, ποὺ χώρεσε τὸν Ἀχώρητον, ποὺ μὲ τὸ Μέγα Μυστήριον τοῦ Τόκου της ἔγινε ἡ Μητέρα ὅλων μας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2014 11:18 Περισσότερα...

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΡΩΜΑΙΑ Ένα «ἡδύπνοο ἄνθος» της Εκκλησίας του Χριστού

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάμεσα στα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου που αφιέρωσαν όλη την επίγεια ζωή τους στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και που λάμπουν ως φαεινοί αστέρες μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας είναι και η τιμώμενη στις 29 Οκτωβρίου ένδοξος και καλλιπάρθενος Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η οποία αναδείχθηκε το «Μαρτύρων τό ἥδυσμα», των «ἀσκουσῶν ἡ καλλονή» και των «παρθένων τό ἀγλάϊσμα καί τό σεμνολόγημα», όπως χαρακτηριστικά υμνείται και γεραίρεται μέσα από το απολυτίκιό της. Η πολύαθλος και πανεύφημος οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Αγία Αναστασία η Ρωμαία γεννήθηκε και έζησε στη Ρώμη τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2083/1177/27-10-2014 Ἑορτασμός 11ης Νοεμβρίου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 2.083
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 1.177
Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Ὀκτωβρίου 2014
Μνήμη Νέστορος Μάρτυρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Περισσότερα...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΧΙΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF
ARXIERAT-PANHG-11NOE
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2014 12:05

«Περί τῶν προϋποθέσεων συνυπολογισμοῦ δωρεῶν πρός ἐκκλησιαστικούς φορεῖς πρός μείωσιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος κατά τόν Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήματος»

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρωτ. 5195
Ἀριθμ. Διεκπ. 2297
Ἀθήνῃσι 16ῃ Ὀκτωβρίου 2014 


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἐρωτημάτων περί τῶν νομίμων προϋποθέσεων ὑπό τάς ὁποίας χρηματικαί δωρεαί πρός ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν διά τήν ἔκπτωσιν - μείωσιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος τοῦ δωρητοῦ, ἐπαγόμεθα τά ἀκόλουθα : 

Περισσότερα...

26 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ

E-mail Εκτύπωση PDF
Evagelion_KyriakisΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 43
Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ
26 Ὀκτωβρίου 2014
Λουκᾶ  η΄ 27 – 39

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ἀγαπητοί μου άδελφοί, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὸ θαῦμα τοῦ δαιμονισμένου τῶν Γαδαρηνῶν, ἀποκαλύπτει μία τραγικὴ πτυχὴ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ταυτόχρονα μεταγγίζει τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα στὴ ζωή του. Ἡ τραγικότητα ἑστιάζεται στὸ θέμα τῆς κυριαρχίας τοῦ Σατανᾶ, ἡ ὁποία ἀποτυπώνει μία ἀκαταστασία στὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἐγκλωβισμό του στὰ δεσμὰ τῆς δουλείας καὶ τοῦ θανάτου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός, ὡς ἡ μεγάλη μας ἐλπίδα, γιατὶ  εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν ὕπαρξή μας στὸ ἀληθινό της μεγαλεῖο. Ἡ Ἐκκλησία δὲν σταματᾶ νὰ διακηρύσσει διὰ στόματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι ὁ Κύριος ἦλθε στὸν κόσμο «ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον». Ὁ Χριστὸς εἶναι τελικὰ ὁ μεγάλος ἐλευθερωτής.

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2024/1154/20-10-2014 περί Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Καμποχώρων

E-mail Εκτύπωση PDF

Σελίδα 1 από 134

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική