• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἀρχιερατικός ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, στον Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

E-mail Εκτύπωση PDF

DSCN2756Στόν μεγαλοπρεπή Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου τιμήθηκε μέ τή συμμετοχή Κλήρου και Λαοῦ ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος προέστη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, μέ τήν τέλεση ἀφ' ἑσπέρας Ἀρχιερατικοῦ Ἐσπερινοῦ καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Ὂρθρου καί Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, καθώς καί Μεθέορτου Ἑσπερινοῦ μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.

Στή συνέχεια παρατίθεται φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία (Σάββατο 25 Ἀπριλίου 2015) 

Δεῖτε τίς φωτογραφίες ἐδῶ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 25 Απρίλιος 2015 22:33

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου

E-mail Εκτύπωση PDF

DSCN2724

Παρασκευή 24 Ἀπριλίου 2015

Μέ τήν πρέπουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα τελέστηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος. 

Δεῖτε ἐκτενές φωτογραφικό ὑλικό ἐδῶ.

 

26 Ἀπριλίου 2015 - Κυριακή τῶν Μυροφόρων

E-mail Εκτύπωση PDF
ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 17
26 Ἀ­πρι­λί­ου 2015
Κυ­ρια­κή τῶν Μυ­ρο­φό­ρων
(Πράξ. στ΄, 1-7)

«Ἐ­γέ­νε­το γογ­γυ­σμός τῶν ἑλ­λη­νι­στῶν πρός τούς Ἑ­βραί­ους»

(Πράξ. στ΄, 1)

Στήν πρώ­τη Ἐκ­κλη­σί­α, ἀ­δελ­φοί μου, στήν ἀ­πο­στο­λι­κή ἐ­πο­χή, ἡ ἀ­ρε­τή τῶν πι­στῶν εἶ­χε φθά­σει σέ με­γά­λα ὕ­ψη πού προ­κα­λοῦ­σε τόν θαυ­μα­σμό τῶν εἰ­δω­λο­λα­τρῶν καί τῶν ἀ­πί­στων ἀ­κό­μη. Οἱ ἄν­θρω­ποι πού ἄ­κου­γαν τό κή­ρυγ­μα τῶν ἀ­πο­στό­λων καί ἔ­βλε­παν πῶς ζοῦ­σαν οἱ πρῶ­τοι χρι­στια­νοί, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­κα­ναν πρά­ξη τό κή­ρυγ­μα, με­τα­νο­οῦ­σαν, πί­στευ­αν καί βα­φτί­ζον­ταν ἐ­πει­δή ἀ­κρι­βῶς ζή­λευ­αν, μέ τήν κα­λή ἔν­νοι­α, αὐ­τούς τούς πρώ­τους χρι­στια­νούς.

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 955/343/21-4-2015 Συνάντησις μελλονύμφων μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 955
Ἀριθμ. Διεκπ. 343
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2015 07:45 Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 965/344/22-4-2015 Θεία Λειτουργία καί Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 965
Ἀριθμ. Διεκπ. 344
Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2015 07:45 Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 912/321/15-4-2015 Ἀποστολή προσκλήσεως «περί Εἰσαγωγῆς Μαθητῶν εἰς τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» κατά τό σχολικόν ἔτος 2015 – 2016 ὡς ὑποτρόφων.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 912
Ἀριθμ. Διεκπ. 321
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Κρήσκεντος μάρτυρος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2015 07:46 Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 910/319/15-4-2015 "ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δέν τελοῦνται μνημόσυνα οὔτε παρατίθενται κόλλυβα".

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 910
Ἀριθμ. Διεκπ. 319
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Κρήσκεντος μάρτυρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα, ὅπως ἀπαρεγκλήτως καί ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως ἐφαρμόζεται ἡ τυπική διάταξις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ γνωσθεῖσα ὑμῖν καί διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 110/47/17-1-2013 ἡμετέρου ἐγγράφου, καθ’ ἥν ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ δέν τελοῦνται μνημόσυνα οὔτε παρατίθενται κόλλυβα.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Σελίδα 1 από 154

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική