• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1428/781/25ῃ Ἰουλίου 2018 (ὁδηγίες, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Συντονιστικοῦ Τοπικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ Δήμου Χίου, ἐξ αἰτίας πυρκαϊῶν, πού ἐπιφέρουν ἀπώλειες ζωῶν, δασῶν καί περιουσιῶν μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2018

 Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης

        Πρωτ. 1428

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 781 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

 

Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο μέ ἄπειρη ἀγάπη καί τόν ἔθεσε "ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν τήν ὑπ’Αὐτοῦ δημιουργηθεῖσαν κτίσιν". Νά εἶναι ὁ οἰκονόμος τοῦ Θεοῦ πού θά φροντίζει καί θά διαφυλάσσει τή δημιουργία Του.

Πολλές φορές, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐπιλήσμων τῆς ἐντολῆς αὐτῆς τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι, ἰδιαίτερα τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, γινόμεθα μάρτυρες φοβερῶν καταστροφῶν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἐξ αἰτίας πυρκαϊῶν, πού ἐπιφέρουν ἀπώλειες ζωῶν, δασῶν καί περιουσιῶν μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες.

Τά πρόσφατα δεινά τῶν πυρκαϊῶν πού μέ φοβερή σφοδρότητα ἔπληξαν τήν Ἀνατολική καί Δυτική Ἀττική καί ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδος μας πρέπει νά μᾶς καταστήσουν ἰδιαίτερα προσεκτικούς στή διαφύλαξη καί προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί νά τηροῦμε μέ σχολαστικότητα τίς ἀκόλουθες ὁδηγίες, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Συντονιστικοῦ Τοπικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ Δήμου Χίου:

1. Σέ περίπτωση ἐντοπίσεως ἤ καί ὑποψίας ἀκόμη πυρκαϊᾶς νά ἐνημερώνωμε ἄμεσα τήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία στό τηλέφωνο 199.

2. Ἀσφαλέστερος χῶρος καταφυγῆς σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς εἶναι ἡ χωριοεκκλησία, στήν ὁποία νά καταφεύγωμε καί νά παραμένωμε ἐκεῖ μέχρι ἀποσοβήσεως τοῦ κινδύνου.

3. Τό χωριό δέν ἐκκενώνεται παρά μόνο μέ ἐντολή τοῦ Δημάρχου.

4. Πρέπει νά γίνεται ἄμεσος καθαρισμός ὅλων τῶν οἰκοπέδων ἐντός οἰκισμοῦ καί 100 μέτρα ἀπό τό τέλος τους, ἀπό ξερά χόρτα.

5. Δέν ἀποθηκεύουμε ξυλεία ἔξω ἀπό τό σπίτι.

6. Τό νερό τῶν πυροσβεστικῶν κρουνῶν εἶναι ἀποκλειστικά γιά χρήση τῶν πυροσβεστικῶν ὀχημάτων.

Τέλος, μέ συναίσθηση καί ὑπευθυνότητα, ἐπισημαίνομε τήν εὐθύνη ὅλων μας, ὥστε νά διαφυλάσσεται ἡ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί ὁ καθένας μας νά ἐργάζεται, μέ ταπείνωση καί μετάνοια, γιά τήν πρόοδο καί εὐημερία τοῦ Τόπου μας.

(ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

 

Σημείωση: Νά ἀναγιγνώσκεται πρίν ἀπό τήν Ἀπόλυση σέ κάθε Θεία Λειτουργία μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός Αὐγούστου.

 

 

Κοινοποιήσεις:

 1. Περιφέρειαν Βορείου Αἰγαίου. Εἰς Μυτιλήνην.

2.Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. Ἐνταῦθα.

3. Δῆμον Χίου. Ἐνταῦθα.

4. Πυροσβεστικήν Ὑπηρεσίαν Χίου. Ἐνταῦθα.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1428/781/25ῃ Ἰουλίου 2018 (ὁδηγίες, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Συντονιστικοῦ Τοπικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ Δήμου Χίου, ἐξ αἰτίας πυρκαϊῶν, πού ἐπιφέρουν ἀπώλειες ζωῶν, δασῶν καί περιουσιῶν μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες)