• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1451/789/31.07.2018 (περί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2018

 Μνήμη Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου

        Πρωτ. 1451

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 789 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

κάι τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀντί τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ὑπ’ἀριθ. 1244/654/14-6-2018 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος περί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, δέον ὅπως ἀναγνωσθῇ τό ὡς κάτωθι κείμενον:

Ὅλοι βιώνουμε τήν πολύπλευρη κρίση στήν ἑλληνική κοινωνία ֹ ἡ ἀνεργία καί ἡ ἀνασφάλεια ταλαιπωροῦν καί προβληματίζουν πολλούς συμπολῖτες μας. Αὐτή ἡ κρίση δέν ἀφήνει ἀδιάφορη τήν Ἐκκλησία μας πού εἶναι μάνα ὅλων τῶν πιστῶν, ὅπως καί ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τήν Κοίμηση τῆς ὁποίας θά τιμήσουμε σέ λίγες μέρες.

Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι τό σύμβολο τοῦ ἐλέους, τῆς παρηγοριᾶς, τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας. Καθῆκον, λοιπόν, καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μεταδώσει ὅλες αὐτές τίς δωρεές στά ἐμπεριστατωμένα μέλη της. Μέ ποιό τρόπο; Μέ τά μέσα που τῆς χάρισε ὁ Χριστός καί μέ τή βοήθεια ὅλων σας, οἱ ὁποῖοι ἔχετε πυκνώσει τίς τάξεις τῶν ἐθελοντῶν ἀγάπης στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας. Γιατί δέν ξεχνᾶμε πώς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «πείνασα καί μοῦ δώσατε φαγητό, δίψασα καί μοῦ προσφέρατε νερό, ἤμουν ξένος, ἄπορος καί μέ περιθάλψατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος καί μέ ἐπισκεφθήκατε».

Εἶναι παρήγορο πώς ἀρκετοί συμπολῖτες μας, συνεχίζοντας παλαιά παράδοση στόν τόπο μας, ἀσχολοῦνται καθημερινά μέ τήν παρασκευή καί προσφορά φαγητοῦ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί ἐπεκτείνουν τήν προσφοράν τους μέσῳ τῶν φιλοπτώχων ταμείων τῶν Ἐνοριῶν καί τῆς Μητρόπολης, μέ τήν ἐξεύρεση τῶν ἀναγκαίων γιά φάρμακα, ροῦχα καί γιά ἄλλα βασικά εἴδη. Ὑποτροφίες καί χρηματικά βραβεῖα σέ φοιτητές καί μαθητές ἐκφράζουν κατά κάποιο τρόπο τήν μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας μας στήν νεολαία. Εἴμαστε σίγουροι πώς ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια τῆς Μητρόπολης Χίου νά συγκεντρώσει πόρους γι’ αὐτό τό σκοπό, στόν ἔρανο μέ κουπόνια - ἀποδείξεις, πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 12 Αὐγούστου στίς κωμοπόλεις καί στά χωριά καί τή Δευτέρα 13 Αὐγούστου στό κέντρο τῆς πόλης τῆς Χίου, θά συγκεντρώσει πλούσιους τούς καρπούς τῆς ἀγάπης σας δεδομένου ὅτι πέρυσι ἡ συνολική φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί τῶν Ἐνοριῶν ἔφθασε στό ποσό τῶν 527.196,41 εὐρώ.

Ἐπίσης, μετά τίς καταστροφικές πυρκαϊές πού ἔπληξαν τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀττικῆς, μέρος τῶν ἐσόδων ἐκ τοῦ ἐράνου θά διατεθεῖ γιά τήν ἐνίσχυση τῶν πυροπλήκτων.

Ν’ἀνταποκριθοῦμε, λοιπόν, ὅπως ὁ καθένας ἀπό μᾶς κρίνει, στόν ἔρανο ἀγάπης τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς «κανείς δέν μπορεῖ νά εὐτυχεῖ μόνος του, ὅταν γύρω του ἄλλοι δυστυχοῦν».

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

 

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίᾳ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 5ης, 6ης καί τῆς 12ης Αὐγούστου ἐ.ἔ

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1451/789/31.07.2018 (περί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης)