• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2364/1253/28.12.18 "Περί τής εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2018

Μνήμη τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων καέντων μαρτύρων

        Πρωτ. 2364 

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 1253

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ἀπό 27ης Δεκεμβρίου 2018 ἐπιστολήν τῆς κ. Μαρίας Σκλείδα, Ἀρχαιολόγου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων - Θεολόγου καί παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τό συντομώτερον δυνατόν γνωρίσητε ἡμῖν ἐάν εἴς τινα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐνορίας ὑμῶν ὑπάρχει Εἰκών τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης, ἀποστείλητε δέ ὑμῖν καί σχετικάς πληροφορίας ὡς καί εὐκρινεῖς φωτογραφίας, πρός ἐνημέρωσιν τῆς ὡς εἴρηται Ἀρχαιολόγου.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2364/1253/28.12.18 "Περί τής εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης