• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 383/114/12.02.2019 " Περί της εορτής της Ορθοδοξίας"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2019

 Μνήμη Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας

        Πρωτ. 383

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 114 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Φέρομεν εἰς γνῶσιν ὑμῶν, ὅτι τό Σάββατον 16ην Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 17.00, εἰς τήν Ἱεράν Νέαν Μονήν, θά ἑορτασθῇ μετά βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος, ἡ Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁμοίως, τήν Κυριακήν 17ην Μαρτίου ἐ.ἔ., εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μέ ἐπίκαιρον ὁμιλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, περιφοράν τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί ἀνάγνωσιν τοῦ «Συνοδικοῦ» τῆς Ὀρθοδοξίας.

Προσκαλοῦνται αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου καί ὁ εὐσεβής λαός, ὅπως προσέλθουν εἰς συμπροσευχήν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 383/114/12.02.2019 " Περί της εορτής της Ορθοδοξίας"