• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

«Μέ τά τσαρούχια στόν Παράδεισο» ἡ Γερόντισσα τῆς Νέας Μονῆς Χίου Μαριάμ

E-mail Εκτύπωση PDF

GERONTISSA_MARIAMΤίς ἐλάχιστες αὐτές ὀφειλετικές σκέψεις τῆς πολλαπλῶς εὐγνωμονούσης... καρδίας, ἐχάραξα γονυκλινῶς ψυχῇ τε καί σώματι, μή δυνάμενος νά μεταβῶ γιά νά συμπροσευχηθῶ στήν μυροβόλο Χίο τήν «προκαθημένη τῆς εὐσεβείας» κατά τόν μακαριστό Ποιμενάρχη της Χρυσόστομον εἰς τόν ὁποῖον καί ἀνήκουν οἱ λέξεις τοῦ τίτλου.

Ὁ ἀλήστου μνήμης Ἀρχιερεύς διαμένων κατά διαστήματα εἰς τήν ἱστορικήν Νέαν Μονήν, ὑπεραγαπῶν αὐτήν, εἶχε διατυπώσει καί ὁμολογήσει τήν πεποίθησή του πρό τεσσαράκοντα περίπου ἐτῶν, λέγων: «Ἡ Γερόντισσα εἶναι ἀπό τώρα μέ τά τσαρούχια στόν Παράδεισο»!

Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 102/51/17-1-2014 Ἀποστολή Μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 102
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  51
Ἐν Χίῳ τῇ 17 Ἰανουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν  τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 254/127/16-1-2014 Ἐγκυκλίου  Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων», ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό κείμενον τοῦ Μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ὁποῖον δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἰς ὅσους Ἱ. Ναούς δέν ὁρίζεται ὁμιλητής, κατά τόν ἐκκλησιασμόν τῶν Σχολείων.  

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2014 01:21

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (1392 – 1444) Ο αναδειχθείς σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως θεόπνευστος και πανευκλεής ιεράρχης της Εφέσου

E-mail Εκτύπωση PDF

Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο τιμώμενος στις 19 Ιανουαρίου Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο αγωνιστής Επίσκοπος της Εφέσου, ο οποίος αναδείχθηκε ο αδιάψευστος μονομάχος, ο φλογερός υπέρμαχος και ο πιστός φύλακας της Ορθοδοξίας των Ανατολικών Γραικών απέναντι στην επιρροή και απειλή του Παπισμού της Δύσεως. Γι’ αυτό και υπήρξε μέγας ευεργέτης και λαμπρός φωστήρ του Έθνους των Ελλήνων, αφού κράτησε στους ώμους του ανόθευτο όλο τον πνευματικό πλούτο της Ορθοδοξίας, γενόμενος «ὄργανον τοῦ Παρακλήτου», «θεοκρότητος σάλπιγγα τῆς θεολογίας», «ὑπέρμαχος τῶν εὐσεβῶν δογμάτων», «θερμότατος ζηλωτής τῆς πατροπαραδότου ὁμολογίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως», «ἀνατροπέας τῆς παπικῆς ἀλαζονείας», «ἀκένωτος ποταμός τῶν εὐσεβῶν συγγραμμάτων».

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 104/52/17-1-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ-ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 104
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  52
Ἐν Χίῳ τῇ 17 Ἰανουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι τήν Πέμπτην 30ήν Ἰανουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ ὁ ἑορτασμός τῶν Γραμμάτων κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ:

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 22:20 Περισσότερα...

Κανονισμός 247/2013 Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 258
                                    4 Δεκεμβρίου 2013

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 247/2013
Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 13:58 Περισσότερα...

19 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (τῶν Δέκα Λεπρῶν)

E-mail Εκτύπωση PDF
Evagelion_KyriakisΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 3
Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (τῶν Δέκα Λεπρῶν)
19 Ἰανουαρίου 2014
Λουκᾶ ιζ', 12-19

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς φέρνει ἐνώπιον μίας πραγματικότητας ἡ ὁποία μαστίζει καὶ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο.  Εἶναι τὸ φαινόμενο τῆς ἀχαριστίας τὸ ὁποῖο χαράσσει ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ κυρίως ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Περισσότερα...

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου για την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία

E-mail Εκτύπωση PDF

iera-synodos_thumb2Η Ιερά Σύνοδος για την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 130.000 συνανθρώπους μας και έχει προκαλέσει πρωτοφανή ανθρώπινη κρίση, δηλώνει τα ακόλουθα :

«Απευθύνουμε έκκληση σε κάθε οργανισμό και φορέα, σε όλους τους ισχυρούς της γης να αναλάβουν, έστω και τώρα, τις ιστορικές τους ευθύνες έναντι της ανθρωπότητας και να δώσουν ένα τέλος σε αυτό το απάνθρωπο και παράλογο "θέατρο του θανάτου" που διαδραματίζεται από το 2011 στη Συρία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2014 23:28 Περισσότερα...

Σελίδα 48 από 148

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική