• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Τό Ἀναστάσιμο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

E-mail Εκτύπωση PDF

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Απρίλιος 2015 18:20 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος».

E-mail Εκτύπωση PDF
Anastasis_Nea_MoniΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Θέ­μα: «Πα­σχά­λιος Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιος».

 «Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος».

 (Κατηχητικός Λόγος ἱεροῦ Χρυσοστόμου)

Ἀ­γα­πη­τοί μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 776/258/27-3-2015 "Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος"

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ.  776
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 258
Ἐν Χί­ῳ τῇ 27ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Μα­τρώ­νης μάρ­τυ­ρος τῆς ἐν Θεσ­σα­λο­νί­κῃ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Απρίλιος 2015 13:19 Περισσότερα...

Ακολουθία Αναστάσεως και Εσπερινός Αγάπης στο Ι. Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας Βολισσού

E-mail Εκτύπωση PDF

agia_markellaΤο Μέγα Σάββατο 11/4/2015 και ώρα 21.00 στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας Βολισσού θα τελεστεί η Ακολουθία της Αναστάσεως.

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 15/4/2015 και ώρα 18.30 στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας Βολισσού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Μάρκος θα τελέσει τον Εσπερινό της Αγάπης, κατά τον οποίο θα αναγνωστεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες.

Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

Θεία Κοινωνία για εργαζομένους τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο σε τέσσερις Ιερούς Ναούς της πόλεως Χίου.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Μη­τρό­πο­λις Χί­ου, Ψα­ρῶν καὶ Οἰ­νουσ­σῶν γιὰ τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν πι­στῶν ἀ­να­κοι­νώ­νει ὅ­τι κα­τὰ τὴν Με­γά­λην Πέμ­πτην καὶ τὸ Μέ­γα Σάβ­βα­τον οἱ ἐρ­γα­ζό­με­νοι ποῦ ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ κοι­νω­νή­σουν τῶν Ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων μπο­ροῦν νὰ προ­σέρ­χον­ται εἰς τοὺς Ἱ­ε­ροὺς Να­ούς: Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν, Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας, Ἁ­γί­ου Ἰ­α­κώ­βου καὶ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου Θε­ο­λό­γου, πό­λε­ως Χί­ου ἀ­πὸ τὶς ἕ­ξη (6.00) μέ­χρι τὶς ὀ­κτὼ πα­ρὰ τέ­ταρ­το (7.45) τὸ πρω­ί.

Στὴ συ­νέ­χεια θὰ δι­α­κο­πεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θεί­ας κοι­νω­νί­ας, θὰ τε­λε­σθεῖ ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α, καὶ στὸ τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας θὰ συ­νε­χι­σθεῖ ἡ με­τά­δο­ση τῆς Θείας Κοι­νω­νί­ας.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Απρίλιος 2015 10:58

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 66 από 279

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική