• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

8 Δεκεμβρίου 2013 - Κυριακή ΚΔ΄ Ἐπιστολῶν

E-mail Εκτύπωση PDF
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 44
Κυριακή ΚΔ΄ Ἐπιστολῶν
8 Δεκεμβρίου 2013
(Ἐφεσ. β΄ 14 -22)

«Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας»

Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν εἶναι πραγματική εἰρήνη ἀλλά θόρυβος καί ταραχή. Εἶναι φθορά καί ἀπώλεια. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου νομίζουν, ὅτι, ὅταν γίνουν πλούσιοι καί ἰσχυροί, τότε εἰρηνεύει ἡ καρδιά τους καί ἀναπαύεται ἡ ψυχή τους. Δέν βρίσκεται ὅμως στόν πλοῦτο ἡ εἰρήνη. Τοῦτο ἐδίδαξε ὁ Χριστός, ὅταν εἶπε στούς μαθητές Του: «οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰω.14, 27). Μόνος ὁ πανυπερτέλειος Θεός ἔχει καί δίδει τήν εἰρήνη. Αὐτός εἶναι «ἄρχων τῆς εἰρήνης» (Ἡσ. 9, 6), ἡ ρίζα καί ἡ πηγή τῆς εἰρήνης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2013 00:53 Περισσότερα...

Η Ιερά Νέα Μονή Χίου (μαθητική εργασία-βίντεο)

E-mail Εκτύπωση PDF
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 01 Δεκέμβριος 2013 23:24

1 Δεκεμβρίου 2013 - Κυριακή ΚΓ΄ Ἐπιστολῶν

E-mail Εκτύπωση PDF
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 43
Κυριακή ΚΓ΄ Ἐπιστολῶν
1 Δεκεμβρίου 2013
(Ἐφεσ. β΄ 4 - 10)

«ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ»

Περισσότερα...

Εγκύκλιον Σημείωμα 3436/1137/21-11-2013 Συμμετοχή Ιερού Κλήρου στον Μ. Εσπερινό των Χριστουγέννων.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.:  3436
Ἀριθ. Διεκπ.:  1137
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν Τρίτην 24ην Δεκεμβρίου 2013 καί ὥραν 4.45’ μ.μ., προσέλθητε ἀπαραιτήτως εἰς τόν  Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν ἐπιτραχήλιον καί φελόνιον χρυσοῦ χρώματος, διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου τελεσθησόμενον Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, κατά τόν ὁποῖον θά τιμήσῃ καί τά Ἐπίτιμα Μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων Ἐνοριακῶν Ἱ. Ναῶν διά τῆς ἐπιδόσεως Διοριστηρίου ἐγγράφου.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2013 12:32

Εγκύκλιον Σημείωμα 3476/1160/25-11-2013 - Πρωτοχρονιάτικη Πίττα

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.: 3476
Ἀριθ. Διεκπ.:1160
Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Περισσότερα...

Εγκύκλιον Σημείωμα 3439/1140/21-11-2013 "Αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου"

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.: 3439
Ἀριθ. Διεκπ.:1140
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2013 12:15 Περισσότερα...

Εγκύκλιον Σημείωμα 3447/1146/22-11-2013 Πρόγραμμα Σχολών Γονέων μηνός Δεκεμβρίου 2013

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.: 3447
Ἀριθ. Διεκπ.: 1146
Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Νοεμβρίου 2013 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα 
Περισσότερα...

Σελίδα 48 από 143

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική