• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεω Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεως Χίου ανήμερα της διπλής εορτής, του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. 

(Το φωτογραφικό υλικό είναι του κ. Γιάννη Μαρουκάκη).

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 26 Δεκέμβριος 2015 01:45

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 729/245/23-3-2015 Τό τροπάριον "'Αναστάς ἐκ τοῦ μνήματος.."

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 729
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 245
Ἐν Χί­ῳ τῇ 23ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 728/244/19-3-2015Ααἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 728
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 244
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Χρυσάνθου & Δαρείας τῶν μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 727/243/19-3-2015 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἐπιμνημόσυνος Δέησις είς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 727
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 243 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Χρυσάνθου & Δαρείας τῶν μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ  λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 726/242/19-3-2015 «Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 726
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 242
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Χρυ­σάν­θου & Δα­ρεί­ας τῶν μαρ­τύ­ρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ  λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Θέ­μα: «Δι­σκο­φο­ρί­α ὑ­πέρ τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν».

Περισσότερα...

Σελίδα 66 από 277

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική