• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 565/194/5-3-2015 Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 565
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 194
Ἐν Χί­ῳ τῇ 5ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Κόνωνος ὁσιομάρτυρος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 564/193/5-3-2015 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 564
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 193
Ἐν Χί­ῳ τῇ 5ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Κόνωνος ὁσιομάρτυρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2015 22:27 Περισσότερα...

Επιτυχημένη η εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, στην Μορφωτική Ένωση Καλαμωτής.

E-mail Εκτύπωση PDF

Kalamoti_Ierapostoli_2015_1Στην αίθουσα της Μορφωτικής Ένωσης Καλαμωτής , έγινε σήμερα το απόγευμα 4 Μαρτίου 2015, η εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την Εξωτερική Ιεραποστολή, αφιερωμένη στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στην Εκκλησία της Αλβανίας. Ο υπεύθυνος της Ιεράς Μητροπόλεως πρωτοπρεσβύτερος Μακάριος Στρουμπάκης παρουσίασε το έργο αυτό από το 1992 μέχρι σήμερα και ο Θεολόγος κ. Τσελίγκας επιμελήθηκε την προβολή οπτικού υλικού με άριστο τρόπο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Μάρκος κλείνοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στο χαρακτηρισμό του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως - δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα - αλλά και στην πνευματική χαρά που νιώθει με τις βαπτίσεις πολλών Αλβανών που ζούν στην Καλαμωτή.

Στην εκδήλωση, που υπήρχε και έκθεση Αλβανικών Ορθοδόξων βιβλίων παρέστησαν Κληρικοί, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Συλλόγων, νεοφώτιστοι και κατηχούμενοι Αλβανικής καταγωγής και αρκετοί πιστοί.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2015 22:26 Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 519/179/2-3-2015 Ἱερόν Εὐχέλαιον - Μέγας Κανών - Μεθεόρτιος Ἑσπερινός καί Λιτανεία εἰς Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Χίου.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 519
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 179                                                                              
Ἐν Χί­ῳ τῇ 2 Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Ἡ­συ­χί­ου μάρ­τυ­ρος τοῦ Συγ­κλη­τι­κοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 502/175/2-3-2015 Ἒκθεσις Ἀξιολογήσεως Ἐφημερίων καί Διακόνων.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 502
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 175
Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2015
Μνήμη Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα 

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 423/148/19-2-2015 Ἐπέτειος μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ 22ας Μαρτίου1881

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 423
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 148
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 2015
Μνήμη Ἀποστόλου Ἀρχίππου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Κυριακήν 22αν Μαρτίου ἐ. ἔ., Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπληξε τό Νησί μας τήν 22αν Μαρτίου 1881, μέ συνέπειαν χιλιάδας θυμάτων καί πλῆθος ἐρειπίων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων, ὡς περιοχήν πληγεῖσαν, καί θά ἀναπέμψῃ Δέησιν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 22:40 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (2015)

E-mail Εκτύπωση PDF

EGKYKLIOS_19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  1 9

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς  κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἀ­γα­πη­τά μου παιδιά,

Ὁ ἄν­θρω­πος, κα­τά τήν πο­ρεί­α τῆς ἐ­πί­γειας ζω­ῆς του, ἀ­πο­κτών­τας συν­αί­σθη­ση τῆς ὑ­παρ­ξια­κῆς του ὀν­τό­τη­τος εὑ­ρέ­θη­κε ἀ­δύ­να­μος πρό τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ θα­νά­του. Βυ­θι­σμέ­νος μέ τό σῶ­μα στήν ὕ­λη, δε­μέ­νος μέ τήν δύ­να­μη τῆς βα­ρύ­τη­τος στό χῶ­ρο καί στό χρό­νο, ἔ­χει ἀ­πο­χω­ρι­σμέ­νο τό πνεῦ­μά του ἀ­πό τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα. Τό χά­σμα με­τα­ξύ χρό­νου καί αἰ­ω­νι­ό­τη­τος εἶ­ναι γι’ αὐ­τόν ἀ­γε­φύ­ρω­το, για­τί τοῦ λεί­πει ἡ ἀ­ναγ­καί­α ἱ­κα­νό­της καί ἡ δύ­να­μη νά τό δρα­σκε­λή­σει. Πο­λι­ορ­κη­μέ­νος ἀ­πό τόν θά­να­το πε­ρι­παί­ζει αὐ­τούς πού τοῦ λέ­γουν: «ὁ ἄν­θρω­πος εἶ­ναι αἰ­ώ­νιος καί ἀ­θά­να­τος».  Γιά νά εἶ­ναι ἀ­θά­να­τος, πρέ­πει στό κέν­τρο τῆς αὐ­το­συ­ναι­σθή­σε­ώς του νά αἰ­σθά­νε­ται τόν ἑ­αυ­τό του ἀ­θά­να­το. Ὁ­λό­κλη­ρο τό πρό­βλη­μά του ἔγ­κει­ται στό πῶς νά ἀ­να­ζω­πυ­ρή­σει αὐ­τό τό σβη­σμέ­νο αἴ­σθη­μα. Αὐ­τό μπο­ρεῖ νά τό κά­νει ὁ Θε­ός, ὁ Ὁ­ποῖ­ος τόν ἀ­θά­να­το Ἑ­αυ­τό Του ἐ­νε­σάρ­κω­σε μέ­σα στήν ἀν­θρώ­πι­νη αὐ­το­αί­σθη­ση. Αὐ­τό ἀ­κρι­βῶς ἔ­κα­με ὁ Χρι­στός, ὅ­ταν ἐ­νην­θρώ­πη­σε καί ἔ­γι­νε Θε­άν­θρω­πος. Γι’ αὐ­τό στήν Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α ὁ Θε­άν­θρω­πος Χρι­στός ἔ­γι­νε καί πα­ρα­μέ­νει ἡ μο­να­δι­κή ὁ­δός καί ὁ μο­να­δι­κός ὁ­δη­γός ἀ­πό τόν χρό­νο στήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα, ἀ­πό τήν αὐ­το­αί­σθη­ση τῆς θνη­τό­τη­τος στήν αὐ­το­αί­σθη­ση τῆς ἀ­θα­να­σί­ας, ἀ­πό τήν αὐ­το­γνω­σί­α τοῦ πε­πε­ρα­σμέ­νου στήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 21:41 Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 48 από 196

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική