• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

 

Εἰ γάρ Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη

οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.

Παναγι­ώ­τα­τε,

Σή­με­ρον ἡ Χά­ρις τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ἡ τόν ὅ­λον συγ­κρο­τοῦ­σα θε­σμόν τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ἡ­μᾶς συ­νή­γα­γε πρό τοῦ Ἁ­γί­ου καί Ἱ­ε­ροῦ Θυ­σι­α­στη­ρί­ου, ὅ­που ἀγ­γέ­λων πα­ρι­στα­μέ­νων, στο­λάς πε­ρι­βε­βλη­μέ­νων λα­μπράς, τό Θυ­σι­α­στή­ρι­ον κυ­κλού­ντων καί κά­τω νευ­ό­ντων θύ­ε­ται ὁ Ἀ­μνός τοῦ Θε­οῦ, ὁ τυθείς ὑ­πέρ τῆς τοῦ κό­σμου ζω­ῆς καί σω­τη­ρί­ας.

Σή­με­ρον τά ἄ­νω τοῖς κά­τω συ­νε­ορ­τά­ζει ὅ­τι ἡ ἐν τῇ ναυπρυτάνει νήσῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους συ­νε­κλε­κτή, ἡ Ἐκκλησία τῆς δολιχηρέτμου Χίου, τῶν ἡρωϊκῶν Ψαρῶν καὶ τῶν ναυσικλυτῶν Οἰνουσσῶν ἐν μέ­σῳ ἔ­χει τόν Παναγι­ώ­τα­τον θε­ο­φί­λη­τον καί λα­ο­φί­λη­τον οἰ­α­κι­στήν τῆς εὐδρόμου ὁλ­κά­δος τῆς πρωτοθρόνου Ἐκ­κ­λη­σί­ας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅντινα ἐκάλεσεν Κύριος πρῶτον εἰς τὴν διακονίαν, τὸν φρυκτωρόν τῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως δογμάτων, ἅτινα διετύπωσαν αἱ Ἁγίαι Ἑπτά Οἰκουμενικαί Σύνοδοι αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας Αὑτοῦ, καὶ τόν ποιμένα τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῶν θεουμένων προβάτων.

Περισσότερα...

Στα χνάρια των Χίων Οικουμενικών Πατριαρχών (ΦΩΤΟ)

E-mail Εκτύπωση PDF

mni-oiko-38

Στη γνώριμη για εκείνον Καλλιμασιά, εκεί όπου το πλήθος των πιστών τον είχε υποδεχτεί 18χρόνια πριν, τότε που συνοδεύονταν από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χίου κ. Διονύσιο και τον νεαρό τότε ιερέα π. Γεώργιο Κωνσταντίνου, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

kall-barth-1997

Το πλήθος του επεφύλασσε θερμή υποδοχή στην πλατεία του χωριού ραίνοντάς τον με ροδοπέταλα και προσφέροντάς του παγωμένη σουμάδα.

Περισσότερα...

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΝ Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΣ  ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΝ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Παναγι­ώ­τα­τε,

Δοξάζομεν τὸν χορηγὸν παντὸς ἀγαθοῦ Θεὸν, διότι μᾶς ἠξίωσε νὰ εὑρισκώμεθα μαζί μὲ Ἐσᾶς εἰς τὸ χωρίον τοῦτο, τὴν Βέσσαν, παλαιόν μεσαιωνικόν οἰκισμόν, ὁ ὁποῖος ἕως τῆς σήμερον διατηρεῖ τὴν γραφικότητά του καὶ παραμένει ἕνα ἀπό τὰ ἀξιοθέατα τοῦ Δήμου Μαστιχοχωρίων τῆς Χίου.

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδαν τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ Ε΄ τοῦ Βαλιάδου, τοῦ ὁποίου τὴν προτομήν ἀπεκαλύψατε, πρὸ ὀλίγου, Παναγιώτατε, ἔργον τὸ ὁποῖον ἐφιλοτέχνησεν ὁ Χῖος γλύπτης Ἰωάννης Κουτσουράδης, τῇ φιλογενεῖ χορηγίᾳ ὁμαίμου οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκείνης τοῦ Σταύρου Κ. Χαλιορῆ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 12 Σεπτέμβριος 2015 20:28 Περισσότερα...

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΝ Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΝ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

 

Παναγι­ώ­τα­τε,

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν κώμην τῆς Καλλιμασιᾶς, ἡ ὁποία ἔχει προστάτην τὸν Ἅγιον Αἰμιλιανόν Ἐπίσκοπον Κυζίκου τὸν Ὁμολογητήν. Ὁ παναοίδιμος ἱεράρχης τῆς Κυζίκου καὶ κραταιὸς ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἅγιος Αἰμιλιανός, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη πιστὸς οἰκονόμος τῆς θείας χάριτος καὶ διεκρίθη τόσον διὰ τὴν ἐλεήμονα καρδίαν του ὅσον καὶ διὰ τὴν ἱλαρότητα τῶν ἠθῶν του, ὁ πύρινος διδάσκαλος καὶ φλογερὸς κήρυξ τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας, ἑορτάζεται μέ ἰδιαιτέραν εὐλάβειαν καί ἐξαιρετικήν λαμπρότητα εἰς τήν μυροβόλον καί ἁγιοτόκον νῆσον μας Χίο καί συγκεκριμένως εἰς τήν ὁμώνυμον παραθαλασσίαν περιοχήν τῆς Καλλιμασιᾶς, ὅπου εὑρίσκεται ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου.

Περισσότερα...

Δοξολογία στη Μητρόπολη Χίου για την έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη-11/09/2015

E-mail Εκτύπωση PDF

Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2015 23:21

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 66 από 300

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική