• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Η ΙΕΡΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

GRAFEITUPOU

Τήν 14ην Μαΐου ἡ Χίος τιμᾶ καί γεραίρει τόν Πρωτομάρτυρά της Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἰσίδωρο, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί ἦταν Ἀξιωματικός τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Στόλου. Ἐπορφύρωσε καί ἡγίασε τά χώματα τοῦ Νησιοῦ μας τό ἔτος 251 καί τό μαρτύριό του συνδέεται ἄρρηκτα μέ τόν μαστιχοφόρο σχίνο τῆς Χίου. Τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Μάιος 2017 12:22 Περισσότερα...

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

E-mail Εκτύπωση PDF

poimantikh1

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

Ἡ Ἐκκλησία εἰς τό πλαίσιον τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης Της δι' ὅλον τόν πιστόν Λαόν, παρακολουθεῖ μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον καί βαθύτατον αἴσθημα εὐθύνης καί τά ζητήματα τά ὁποῖα καθημερινῶς ἀντιμετωπίζει τό εὐλαβές ποίμνιόν Της. Εἰς τά ζητήματα αὐτά πρωταρχικήν θέσιν κατέχει ἐκεῖνο τῆς ἐργασίας, καθ' ὅσον εἶναι συνδεδεμένον, κατά τρόπον ἄμεσον, μέ τό δικαίωμα τῆς δημιουργικότητος, ἀλλά καί τοῦ βιοπορισμοῦ τῶν πολιτῶν. Ἡ εὐαισθησία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν τομέα αὐτόν στηρίζεται εἰς τό θεόπνευστον βιβλίον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κατά τήν ὁποίαν ὁ Κύριος καί Θεός ἔδωσεν εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ἐντολήν τοῦ ἐργάζεσθαι καί συγχρόνως κατωχύρωσεν τά ἐκ τῆς ἐργασίας δικαιώματά του: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β´ Θεσσαλ., γ´ 10).

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 08 Μάιος 2017 23:07 Περισσότερα...

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2017

E-mail Εκτύπωση PDF

ICXCNIKA

ΤΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀριθμός 18

Κυριακή 7 Μαΐου 2017

ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

( Πράξ. θ΄ 32-42 )

Περισσότερα...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΟΥ 1822 (Βίντεο-Φωτο/κο υλικό)

E-mail Εκτύπωση PDF

 

imagioymhnasgaghthschiou2

Την 30η Απριλίου ε.ε. ετελέσθηκε παρουσία του Εξοχοτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, υπέρ των σφαγιασθέντων κατά την μεγάλη σφαγή της Χίου, την Μ. Εβδομάδα του 1822 από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Μάιος 2017 11:26 Περισσότερα...

Ὁμιλία τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων 2017 εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Χίου, ἐπί τῇ 195ῃ ἐπετείῳ τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου τοῦ 1822, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆςἙλληνικῆς Δημοκρατίας

E-mail Εκτύπωση PDF

imagioymhnasgaghthschiou

ΘΥΣΙΑ - ΔΟΞΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

*

«Χίος, ὡραῖο νησί!

κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα

σοῦ φτάνει

γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο

τοῦ μαρτυρίου στεφάνι».

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κατά τίς μεγάλες καί φοβερές ὧρες τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, τίς ὧρες πρό τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ, ὅταν Αὐτός ὑπῆρχε ὁ θύων καί ὁ θυόμενος, τό θῦμα καί ἱερεῖον, τό Ἀρνίον τό ἐσφαγμένον πρό τῆς καταβολῆς τοῦ κόσμου καί τοῦ χρόνου, ἐπάρας τούς ὀφθαλμούς πρός τόν ἐν Οὐρανοῖς Συνάναρχον καί Συναΐδιον Θεόν - Πατέρα, εἶπεν: «Πάτερ Ἅγιε, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, δόξασόν Σου τό Υἱόν ἵνα καί ὁ Υἱός Σου δοξάσῃ Σε». Εἰς τήν Ὀρθόδοξον θεολογίαν ἡ θυσία ἀποτελεῖ τήν μήτραν ἐντός τῆς ὁποίας κυοφορεῖται ἡ δόξα. «Τόν Βασιλέα τῆς δόξης ἐσταύρωσαν». Ἡ μυστική αὕτη ξυνωρίς θυσίας καί δόξης, ἐπίσης, συνιστᾶ τόν ἀκλόνητον στῦλον καί τό ἀπερίσειστον θεμέλιον ἐπί τῶν ὁποίων ἑδράζεται ἡ ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου ἐλευθερία, «ἧ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» κατά τήν ἀξιωματικήν διαβεβαίωσιν τοῦ οὐρανοβάμονος καί μυστιπόλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 30 Απρίλιος 2017 21:12 Περισσότερα...

Σελίδα 7 από 328

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική