• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ (Φωτο/κο υλικό)

E-mail Εκτύπωση PDF

esperinosagaphs2017

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε στὶς 10.00΄ π.μ. τὴν Κυριακή του ΠΑΣΧΑ ὁ Ἑσπερινός της Ἀγάπης στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Χίου

Περισσότερα...

Τὸ πρῶτο «Χριστὸς Ἀνέστη» τοῦ Αἰγαίου στό Ἱ. Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγῆς Νήσου Παναγιᾶς Οἰνουσσῶν

E-mail Εκτύπωση PDF

 

panagia
Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ἀκούστηκε φέτος γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στὸ ἀνατολικότερο σύνορό της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπὸ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ τέλεσε στὸ στρατιωτικὸ Φυλάκιο τῆς νήσου Παναγιᾶς.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2017 22:31 Περισσότερα...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

GRAFEITUPOU

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἀνακοινοῖ, ὅτι τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 18ην Ἀπριλίου 2017 θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πρό τῶν ὀστέων τῶν Μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ, τόν τόπον τῆς φρικτῆς τραγῳδίας καί μεγάλης Σφαγῆς, τήν ὁποίαν ἡ Ἰστορία ἔχει στιγματίσει μέ τά μελανώτερα χρώματα καί ἡ ὁποία ἀπετέλεσεν ὁρόσημον γενναιότητος, ἀνδρείας καί θυσίας «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». Τρεῖς χιλιάδες περίπου Χιῶτες ἐσφάγησαν ἀνηλεῶς, ἐνῶ ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου π. Ἰάκωβος Μαῦρος ἐκοινώνει τους μελλοθανάτους τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὁ δε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Λουφάκης ἀνεσκολωπίσθη. Τό ἐλεύθερον πνεῦμα, ἐκφρασθέν μέ τόν στίχον τοῦ Οὐγκώ καί τον χρωστήρα τοῦ Ντελακρουά, κατεδίκασε τό ἀνοσιούργημα και ἐπεσφράγισε τήν ἀμετάθετον ἀπόφασιν καί ἀκράδαντον πίστιν: «Ἐλευθερία ἤ θάνατος».

Ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος ἐστεφάνωσε τούς μάρτυρας μέ τό στεφάνι τῆς αἰωνίου τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης τοῦ Γένους.

Προσκαλοῦνται αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου καί ὁ εὐσεβής Λαός ὅπως προσέλθουν τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 18ην Ἀπριλίου 2017 εἰς την Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ προκειμένου νά τιμήσωμεν τήν Ἱεράν Μνήμην τῶν Ἡρῳων  μας.

 ( ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ )

 

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

poimantikh1

Ἀρ. Ἐγκυκλίου: 30

Ἀρ. Πρωτ.: 1023

Ἀρ. Διεκπ.: 590

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  

Θέμα: «Πασχάλιος  Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος».

«Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς»

Χριστιανοί μου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τῶν Γραφῶν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα ἐκ τῶν νεκρῶν. Τό ἱερό Σύμβολό τῆς Πίστεως στηρίζει τήν θεία ἀλήθεια στή μαρτυρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία γιά τήν Ὂρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, μαζί μέ τήν Ἱερά Παράδοση, ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική πηγή τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ὁ γραπτός λόγος τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο τό Ἅγιον Πνεῦμα κατέγραψε τό περιεχόμενο τῆς λυτρωτικῆς θείας ἀλήθειας, πού ἀπεκάλυψε στόν κόσμο ὁ ἔνσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι βιβλίο θεόπνευστο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τή σχετικότητα καί τό ἐπισφαλές τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 15 Απρίλιος 2017 14:00 Περισσότερα...

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

OIKOUMENIKOPATRIARXIO

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Ἀριθμ. Πρωτ. 315

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο ΣΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

"Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι "ζωὴ πολιτεύεται", διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 9 από 328

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική