Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

agios_isidorosΤίτλος: Ακολουθία πλήρης του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου, αθλήσαντος εν Χίω εν έτει 255 μ. Χ. / Ερανισθείσα εκ του Νέου Λειμωναρίου εκδοθείσα εν Σύρω το 1913, νυν δε παρά του αιδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη Ιερέως και Εφημερίου του ναού Οσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δε αι Καταλασίαι του Πάσχα, Μεσοπεντηκοστής, Αναλήψεως και Πεντηκοστης ως και οι Πολυέλεοι αυτών, μετά πλείστης επιμελείας ___.

Εκδότης: Βουτέρης, Γεώργιος Α.

Ημερομηνία έκδοσης: 1920.

Πλήρες κείμενο: pdf

Πηγή: Ανέμη - Ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ