Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

GRAFEITUPOU
 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε Δ Ω 
Η ΑΙΤΗΣΗ Ε Δ Ω

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ