ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

zervakis

Τὴν 21η Μαΐου ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκε τὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» ὁ Στρατηγός ἐ.ἀ. κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασαν τόν ἐνθουσιασμό καί τόν θαυμασμό του γιά τήν πλούσια συλλογή τόσων ἐπιστημονικῶν συγγραμάτων καί τή ὅλη διαμόρφωση τῶν χώρων τῆς Βιβλιοθήκης.

Ὁ κ. Δημοκριτος Ζερβάκης ἀξιωματικός τοῦ Πυροβολικοῦ, εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Πολέμου καὶ τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας του Βασικοῦ Τμήματος τῆς Σχολῆς Πυροβολικοῦ καὶ τῆς Σχολῆς Διοίκησης καὶ Ἐπιτελῶν τῶν ΗΠΑ. Ἐπίσης εἶναι Ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, κατέχει τίτλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (MASTER OF ARTS) τοῦ Πανεπιστημίου HULL τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου στὶς Στρατηγικὲς Σπουδές.

Ὑπηρέτησε σὲ ἀρκετὲς Μονάδες τοῦ ἔνδοξου Πυροβολικοῦ, ὡς ἐκπαιδευτὴς καὶ ἐπιτελής στὸ Γραφεῖο Μελετῶν τῆς Σχολῆς Πυροβολικοῦ καὶ ὡς ἐπιτελής στὸ ΓΕΕΘΑ. Ἐπίσης ὑπηρέτησε ὡς παρατηρητὴς καὶ ἐπιτελής στὴν ἀποστολὴ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UNIKOM) στὸ ΚΟΥΒΕΙΤ–ΙΡΑΚ καὶ ὡς ἐπιτελής στὴν Στρατιωτικὴ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπου ἦταν τοποθετημένος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς, ἐπὶ ἕνα ἔτος Ἑλληνικῆς Προεδρίας, σὲ θέματα Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς Ἀσφάλειας καὶ Ἄμυνας. Εἶχε ἀναλάβει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ συγκρότηση καὶ τὴ διοίκηση τῆς 194 Μοίρας Πολλαπλῶν Ἐκτοξευτῶν Πυραύλων (MLRS) καθὼς καὶ τὴ διοίκηση τῆς 156 Αὐτοκινούμενης Μοίρας Μέσου Πυροβολικοῦ PzH-2000.

Διετέλεσε Διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς στή Λάρισα, Διευθυντὴς τοῦ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ, Ἐπιτελής καὶ ἐπὶ διετία Διευθυντὴς τῆς Διεύθυνσης Ἀμυντικῆς Πολιτικῆς τοῦ ΓΕΕΘΑ(2016 - 2017). Πρὶν ἀναλάβει τὰ καθήκοντα τοῦ Ἐπιτελάρχη τοῦ ΓΕΕΦ (2014 - 2016), ἦταν Διοικητὴς τῆς 96 Ἀνωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Ἐθνοφυλακῆς «ΧΙΟΣ» κατὰ τὰ ἔτη 2012 -2014.

Ἡ ὅλη ὑπηρεσία του διακρίνεται ἀπο ἀξιοθαύμαστη ἀφοσίωση στὴ Πατρίδας μας ἀλλὰ καὶ ἀπό βαθειὰ πίστη στὸν Θεὸ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐξετίμησε ἰδιαίτερα τά χαρίσματα τοῦ Στρατηγοῦ, γι’ αὐτό καί τοῦ ἀπένειμε τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καί τὸν Ἐχειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη.

Ἐπίσης, τοῦ ἔχουν ἀπονεμηθεῖ ὅλα τὰ προβλεπόμενα γιὰ τὸ βαθμὸ καὶ καθήκοντά του, παράσημα, μετάλλια καὶ διαμνημονεύσεις, τὸ μετάλλιο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καθὼς καὶ τὸ ἀσημένιο μετάλλιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας τῆς Γαλλίας καὶ το μετάλλιο τοῦ Τάγματος τῆς Ἀξίας τοῦ Γαλλικοῦ Ἔθνους.

zervakis2


Εκτύπωση   Email