Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

(Φ.Ε.Κ. 1451Β/21.6.2013)

Κανονισμός

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς

Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Γεώργιος Ταναΐνης

Ταμίας: κ. Λεόντιος Ζαννικος

Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσερα (ἀρ.54).

Περιοδική ἔκδοσις "ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ", πνευματικοῦ καί ἐνημερωτικοῦ περεχομένου.

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

Καθημερινῶς σιτίζονται 700 άτομα.

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μακρῆς ὡς καί 50 εθελοντές.

 Συνεργάτης: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης.

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΓΑΠΗΣ

 Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιός.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας. Τηλ.: 22710-26.550.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οἰκονομική ἐνίσχυσις οἰκογενειῶν με 3ον τέκνον εἰς τήν ἡρωϊκήν νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Συνάντησεις -Δῶρα εἰς πολυτέκνους (παραμονή Πρωτοχρονιᾶς -Ἐορτή Ἁγίου Μάρκου)

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. κ. Χριστόφορος Γουρλῆς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετά ἐθελοντῶν Ἰατρῶν, παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους ἀνασφαλίστους ἀσθενεῖς.

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

1) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασᾶς.

2) Ἱερός Ναός Γεν. Θεοτόκου Συκιάδας.

3) Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πόλεως Χίου.

4) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Συκούση.

5) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Μ. Διδύμας.

6) Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης.

7) Ἱερός Ναός Μεταμορφ. Σωτῆρος Βολισσοῦ.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

α) Ἵδρυμα ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦτου Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρόης καὶ τῆς συζύγου του Ζωῆς Βαρλᾶ. (Φ.Ε.Κ. Β'2812/16.7.2018) Ὑποτροφίαι καὶ φιλοξενία φοιτητῶν.

β) Ὑποτροφίαι Ἱερού Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης καί Ἱεροῦ Προσκυνήματος Αγίου Μακαρίου, ὡς καὶ Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν.

γ) Ὑποτροφία "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" εἰς φοιτητάς Παιδαγωγιῶν Τμημάτων, ἀποφοίτων Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ἔνθα έδίδαξεν ὀ Ἅγιος Νεκτάριος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρλᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλάς. Σκοπός: Χορήγησις ὑποτροφιῶν καὶ φιλοξενία φοιτητῶν εἰς κατοικίαν ἐν Ἀθήναις.

Πλὴν τούτων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας.

2) «Οἴκου ἀγάπης».

3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος.

4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ.

5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ».

6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ.

7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληροδότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη».


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ