ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 988/336/12.05.2020 "ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17 ΜΑΪΟΥ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΛΟΓῼ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαΐου 2020

Μνήμη Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου

         Πρωτ. 988
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 336 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποσταλέν ἡμῖν Συνοδικόν Ἀνακοινωθέν μέ θέμα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17 ΜΑΪΟΥ - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΛΟΓῼ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email