Πέμπτη
19 Μαΐου

Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Πολυαίνου και Φιλεταίρου, Θεοτίμης

Programma

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ -τηλ. 22740 21269

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω αναφερομένων χώρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Ενοριακή Αίθουσα το Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου (1ος όροφος), την Κυριακή 14/6/2020 και κατά τις εξής ώρες:

α) από 12.00 μ.μ. - 12.15 μ.μ. για ενιαίο ακάλυπτο εδαφικό τμήμα εμβαδού 12 τ.μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι. Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών / διάρκεια: από 20-6-2020 έως 30-9-2020),

β) από 12.15 μ.μ. - 12.45 μ.μ. για το χώρο των πάγκων των μικροπωλητών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτός του κυρίως περιβόλου (διάρκεια: από 1-7-2020 έως 30-9-2020), και

γ) από 12.45 μ.μ. - 13.00 μ.μ. για ακάλυπτο εδαφικό τμήμα συνολικού εμβαδού 8 τ.μ.. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος (χρήση: διάθεση παραδοσιακού παστελιού / διάρκεια: από 1-7-2020 έως 30-9-2020)

Τιμή πρώτης προσφοράς και ελάχιστο όριο του μισθώματος καθορίζεται:

‐ 3.500,00 ευρώ για το χώρο διάθεσης εκκλησιαστικών ειδών,

‐ 25,00 ευρώ ανά τ.μ. για χώρο των πάγκων των μικροπωλητών, και

‐ 75,00 ανά τ.μ. για το χώρο του παραδοσιακού παστελιού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’αντιπροσώπου εφοδιασμένου με κατάλληλη έγγραφη εξουσιοδότηση που θα δίδεται είτε συμβολαιογραφικώς είτε με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται στη Δ.Ε. ως εγγύηση ποσόν ίσο προς το 1/10 του ποσού της τιμής πρώτης προσφοράς.

Το μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και πλέον των εξόδων δημοσιεύσεως της παρούσας, θα καταβληθεί άμα τη αναδείξει του τελευταίου πλειοδότη τοις μετρητοίς στον Ταμία μαζί με ποσόν ίσον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την Κυριακή 21-6-2020 στον ίδιο τόπο και στις ίδιες ώρες άνευ νέας προκηρύξεως.

Για τους λεπτομερείς όρους της διακηρύξεως, τους οποίους τεκμαίρεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Τσιμούνη (τηλ. 2271021530).

Χίος, 9/4/2020
Εκ του Ι. Προσκυνήματος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ