Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

Programma

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ