Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

Προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

17.3.2015 ΤΡΙ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

3) π. Δημήτριος Γεόμελος:

22.3.2015 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).

4) π. Νικόλαος Μικέδης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

31.3.2015 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

2.4.2015 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

6) π. Παντελεήμων Βῶλος:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

4.4.2015 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

7) π. Στυλιανός Μανώλης:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 17.00).

8) π. Γεώργιος Καψύλης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

11) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

12) π. Ἰωάννης Κοντός:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.30).

13) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 17.00).

17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

18) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

19) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

21) π. Νικόλαος Μακρῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

22) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

1.4.2015 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00).

23) π. Δημήτριος Γαΐλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

24) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

25) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

26) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.30).

4.4.2015 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

27) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

28) π. Δημήτριος Φώτης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.30).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

29) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Σιδηροῦντα (ὥρα 16.00).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Οἰνοῦσσαι.

30) π. Γεώργιος Λοῦρος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

Δεῖτε ἐδῶ τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ