Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ εἶναι τό ὄνομα τοῦ διμηνιαίου φύλλου πού ἐκδίδεται προνοία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ἐκδότης ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Διανέμεται δωρεάν, ἐνῶ εἶναι δεκτές αὐτοπροαίρετες δωρεές ἀναγνωστῶν, ὑπέρ τοῦ κατηχητικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ