Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

0000054

Στό πλαίσιο τῆς ἐθνικῆς της προσφορᾶς καί λόγω τῶν ἐπικρατουσῶν συνθηκῶν ἡ Ι. Μητρόπολις Χίου προσέφερε στήν Ι. Μητρόπολη Σύμης τό ποσόν τῶν 1000 Εὐρώ γιά τήν ἐπισκευή τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ ἀκριτικοῦ Καστελλορίζου.

Σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ Σεβ. Χίου κ. Μάρκου μέ τόν Σεβ. Σύμης κ. Χρυσόστομο, ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἐξέφρασε τήν ὑποστήριξη τοῦ ποιμνίου τῆς Μητροπόλεώς του πρός τούς ἀκρίτες ἀδελφούς τοῦ Καστελλορίζου, ἐνῶ ὁ Σεβ. Σύμης μέ μεγάλη συγκίνηση δέχθηκε τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική αὐτή προσφορά τῆς Μητροπόλεως Χίου.

Μάλιστα ἡ Ι. Μ. Χίου προετοιμάζει καί ἀποστολή βιβλίων γιά τά σχολεῖα στό Καστελλόριζο, πού θά γίνει καί πάλι μέσω τῆς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ