Εκτύπωση

HMEROLOGIO2021

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐκυκλοφορήθη καί ἐφέτος τό Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν σωτηρίου ἔτους 2021, ἀφιερωμένο  στά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Στίς 96 σελίδες τοῦ Ἡμερολογίου περιλαμβάνονται ὁ Πρόλογος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου ἀφορῶν στή θεολογική τεκμηρίωση τοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας γιά ἱστορικά καί ἐθνικά θέματα, κείμενο ἐπιστημονικό μέ θέμα «Ἡ συμβολή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821» ἀπό τόν Συνεργάτη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας κ. Γεώργιο Μ. Αἰγινήτη, D.E.A. Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Paris I, μαθητή τοῦ Σεβασμιωτάτου, εἰκονογραφικό ὑλικό τῶν ἡρώων Κληρικῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, καθώς καί ἡ λατρευτική, διοικητική, πνευματική καί φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στό ἐξώφυλλο καί ὀπισθόφυλλο εἰκονίζονται οἱ γνωστοί πίνακες τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα καί τῆς «Ἑλλάδος εὐγνωμονούσης».

Τό ἡμερολόγιο διατίθεται ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (2271043045 ἐσ. 2) καί ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς.

Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν στή φιλανθρωπική καί πνευματική διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.