Εκτύπωση

00010

Μέ τήν Χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί ὁ τομεύς Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν ἐξέδωκαν καί ἐκυκλοφόρησαν τόν τόμον τῶν Πρακτικῶν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖον ἔλαβεν χώραν εἰς τήν Χίον ἀπό 6ης ἕως 8ης Μαΐου 2016 μέ θέμα «Κωνσταντῖνος Ἄμαντος: Δάσκαλος, Ἐπιστήμων, Πολίτης».

Ἡ ἐπιμέλεια τοῦ τόμου ἔγινε ἀπό τούς Ἐλλογιμωτάτους κ. Στυλιανόν Λαμπάκην καί κ. Νικόλαον Κ. Χαβιάραν. Ὁ τόμος περιλαμβάνει Χαιρετισμούς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Ταξιάρχη Κόλλια, Καθηγητοῦ Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, καί 18 εἰσηγήσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἐκείνους τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου Σβολοπούλου, Ἀκαδημαϊκοῦ, καί Στερίου Φασουλάκη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.

Ἡ ἔκδοσίς του συμπίπτει μέ τήν συμπλήρωσιν 60 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημίαν τοῦ μεγάλου Χιώτη Ἱστορικοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ Κωνσταντίνου Ἀμάντου.