ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἰουλίου 2021

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, διότι σήμερον 13ην Ἰουλίου 2021, "ἡμέραν ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ", κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Αὐτῆ οἱ Χῖοι Ἱερομάρτυρες:

Διονύσιος Ἐφέσου ὁ Καλλιάρχης καί

Δωρόθεος Ἀδριανουπόλεως ὁ Πρώιος,

οἱ συμμαρτυρήσαντες ὑπέρ Πίστεως μετά τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν 10ην Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.


Εκτύπωση   Email