«ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ

Programma

Μέ τήν Χάρη καί τήν Βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀκαταπόνητη διακονία πολλῶν Κληρικῶν μας, ἰδιαιτέρως τοῦ π. Νικολάου Μακρῆ καί τοῦ ἀοιδίμου π. Πλάτωνος Γκιάλη, τήν ἐθελοντική συνεργασία ἑκατοντάδων πιστῶν, ἀλλά καί φορέων (Τοπική Αὐτοδιοίκηση, Πυροσβεστική, Στρατός κ.λπ.) καί τήν φιλάνθρωπη ἀρωγή πολλῶν χορηγῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γιά δέκα ὁλόκληρα χρόνια λειτούργησε τόν θεσμό τῶν ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ παρέχοντας συνολικά πάνω ἀπό 2.000.000 μερίδες φαγητοῦ.
Στό σημεῖο αὐτό καί μετά ἀπό 10 χρόνια ἡ Ἱερά Μητρόπολις συνεχίζει τήν ἴδια διακονία τροποποιώντας τό πρόγραμμα της μέ τήν προσφορά τροφίμων ἤ δωροεπιταγῶν στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας μέ τήν ἐπωνυμία «Ἐδώκατέ μοι φαγεῖν». Ὑπεύθυνοι τῆς Διακονίας αὐτῆς εἶναι οἱ Ἱερεῖς π. Δημήτριος Μαρμαρᾶς, π. Γεώργιος Πύρρος, π. Ἀλέξανδρος Μπογῆς καί ὁ Γραμματεύς τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου κ. Γεώργιος Ταναΐνης. Λεπτομέρειες γιά τόν τρόπο καί τόν τόπο διεξαγωγῆς τῆς νέας διακονίας θά ἔχετε σέ ἑπόμενο σημείωμα μας.
Εὐχαριστοῦμε ὅσους μᾶς συνέδραμαν ἕως σήμερα καί ἐλπίζουμε νά ἔχουμε τήν συνέχεια τῆς συνδρομῆς τους καί στήν νέα μορφή τῆς Διακονία μας.


Εκτύπωση   Email