ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΧΙΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

057

Τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκο ἐπισκέφθηκε στό Γραφεῖο του, ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Ἀ. Πλεύρης τήν Δευτέρα 6 Ἰουνίου 2022.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑπουργό γιά τήν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ θέματα Ὑγείας, τήν σημαντική συνδρομή της στό Νοσοκομεῖο Χίου γιά τίς αἴθουσες νοσηλείας Covid, τήν αἴθουσα χημειοθεραπείας καί τό παθολογικό, συνολικοῦ ποσοῦ περίπου 100.000 εὐρώ. Ἐπίσης ἐτόνισε τήν ἐθνική ὁμοψυχία καί τό ὑψηλό ἐθνικό φρόνημα τῶν Χίων ἀπέναντι στίς ἀνιστόρητες προκλήσεις τῶν γειτόνων καί ζήτησε νά ἀποφευχθοῦν ἐκ μέρους τοῦ Κράτους ἐνέργειες πού θά πληγώσουν τούς ἀκρίτες.

Τέλος ὁ Σεβ. Χίου ἐδώρισε στόν κ. Ὑπουργό σειρά ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.


Εκτύπωση   Email