Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΧΙΟΥ

GRAFEITUPOU

Εἰς τά πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἡ ὁποία ἔχει ὁρισθῆ σύμφωνα μέ Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἑβδομάδα τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ( Σταυροπροσκυνήσεως), πραγματοποιήθηκε τό Σάββατον, 10 Μαρτίου 2018, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἡ Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Μετά τήν προσευχή, τήν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὡμίλησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν Ἱερωσύνη, σέ ποίους ἀπευθύνεται ἡ κλήση καί σέ ποίους προσφέρεται ἡ Ἱερωσύνη, ποίες εἶναι οἱ προϋποθέσεις στήν Ἱερωσύνη, πού εἶναι ἀπαραίτητες, γιά νά μπορέσει κάποιος νά χειροτονηθεῖ, νά ἔχει δηλαδή ὀρθή πίστη, ἀκράδαντη καί ἀταλάντευτη πίστη καί ἔμπιστοσύνη στόν Κύριον μας Ἰησοῦν Χριστόν, καθαρότητα, δηλαδή νά διακρίνεται ἀπό βίο ἄμεμπτο, ἀνεπίληπτο καί μακριά ἀπό τό κοσμικό φρόνημα τοῦ κόσμου, καί ταπείνωση, τονίζοντας τά λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὅτι ὁ ἐρχόμενος στήν Ἱερωσύνη «δόξης μάλιστα δεῖ καταφρονεῖν».

Κατόπιν, ἀνεφέρθη στόν πόθο τῆς Ἱερωσύνης, ὁ ὁποῖος συμβαδίζει μέ τόν ἐνθουσιασμό τῆς νεανικῆς ψυχῆς, καί ἀνέφερε παραδείγματα καί πρότυπα τῶν εὐλαβῶν νέων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κατέληξε: «Προσευχηθῆτε, Σεβασμιώτατε, νά προσέρχωνται στήν Ἱερωσύνη ἄνθρωποι, καί, προπαντός νέοι, μέ φόβο καί ἀγάπη Θεοῦ, μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἁγιότητα βίου καί πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς».

Ἀκολούθως, τόν λόγον ἔλαβεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος, μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν πατρικήν ἀγάπην ἀπευθύνθηκε πρός τούς ὑποψηφίους Κληρικούς, ἀναφερθείς εἰς τήν κλήση τῶν δύο ἀδελφῶν, τοῦ Σίμωνος (Πέτρου) καί τοῦ Ἀνδρέου, ὅπως ἐπίσης καί τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννου, υἱῶν Ζεβεδαίου, οἱ ὁποῖοι στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ μας, «εὐθέως» ἄφησαν τά δίκτυα καί ἀκολούθησαν τόν Χριστό μας.

Κατόπιν, ἀνεφέρθη εἰς τήν παραβολήν τοῦ Μεγάλου Δείπνου, καί εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ οἰκοδεσπότου νά προσκαλέσει εἰς τό γεῦμα, τό ὁποῖο παρέθετε, καί ὅλοι ἀρνήθηκαν, προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες.

Τέλος, ὑπενθύμισε τήν πρόσκληση καί τήν γνωριμία τῶν πρώτων Μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας μέ τόν Χριστό, «ἔρχου καί ἴδε», Πρόσκληση πού ἀπεθύνεται πρός ὅλους.

Ἐπηκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτησις, διανομή βιβλίων πρός τούς ὑποψηφίους Κληρικούς, καί μικρά δεξίωσις εἰς τόν Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 


Εκτύπωση   Email