Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΤΕΛΕΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ π. Ι. ΓΚΙΑΛΑ

GRAFEITUPOU

Κατ’ ἐντολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος θά μεταβεῖ στήν Ἀθήνα γιά νά συμμετάσχει στή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΙΑΛΑ, υἱοῦ τοῦ σεβαστοῦ καί ἀφοσιωμένου στό Θεό ἀειμνήστου Ἱερέως Ἰωάννου Γκιάλα καί ἀδελφοῦ τοῦ φωτισμένου χριστιανοῦ ποιητῆ Ἀλεξάνδρου Γκιάλα ( Γ. Βερίτη ), ὡς καί τοῦ ἥρωα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου Ἀξιωματικοῦ Γεωργίου Γκιάλα, πού θά ψαλεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα Παγκρατίου τήν Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ Ἐπιμνημόσυνη ΔΕΗΣΗ τήν ἴδια ἡμέρα ΠΕΜΠΤΗ 3 Μαΐου καί ὥρα 12:00 γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς του καί προσκαλεῖ ὅσους τιμοῦν τήν μνήμη του νά προσέλθουν καί νά συμπροσευχηθοῦν.


Εκτύπωση   Email