Ο Χίου Μάρκος για την Μακεδονία

GRAFEITUPOU

 

Ο Χίου Μάρκος για την Μακεδονία

Η επιστημονική γνώση της ιστορίας και της γλωσσολογίας δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ ονομασία άλλου κράτους, περιλαμβάνουσα τον όρο Μακεδονία


Εκτύπωση   Email