Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

proedrosED1

Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Προκόπιον Παυλόπουλον ἐπεσκέφθη σήμερον 2αν Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 13.00 εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος.

Ἡ συνάντησις, ἡ ὁποία διήρκησεν τεσσαράκοντα λεπτά, ἐγένετο εἰς ἐγκάρδιον ἀτμόσφαιραν καί συνεζητήθησαν θέματα ἐξ ἐπόψεως ἐπιστημονικῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τόν Κύριον Πρόεδρον περί τοῦ ἐν Κύπρῳ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τόν Ὅμηρον, εἰς τό ὁποῖον εἰσηγήθη τό θέμα «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Ὅμηρος» καί τό ὁποῖον ἦτο ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Προέδρων Δημοκρατίας Ἑλλάδος καί Κύπρου.

Ἐπίσης ὁ Κύριος Πρόεδρος καί ὁ Σεβασμιώτατος συνεζήτησαν διά τήν συμβολήν τῶν Χίων εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐμπορικήν Ναυτιλίαν.

 Τέλος ὁ Κύριος Πρόεδρος, ἀνταπεκρίθη εἰς αἴτημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Χίου καί ἔθεσεν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τό Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον, τό ὁποῖον θά διοργανωθῇ τό 2020.

proedrosED2  proedrosED3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ © ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥΕκτύπωση   Email