Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΡΥ" Τοῦ Ἠπειρώτη Θεοδώρου Δεύτου ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΦΑΡΟΥ" ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ

paroysiasi1

Τήν 24ην Φεβρουαρίου 2019 στήν Αἴθουσα τοῦ "ΦΑΡΟΥ" Βαρβασίου "Ἀνδρέας Ἀξιωτάκης" ἐπραγματοποιήθη ἡ Ἐκδήλωσις τῆς παρουσιάσεως τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Ἠπειρώτη Θεοδώρου Δεύτου "ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΡΥ", μέ τήν παρουσία πολλῶν Κληρικῶν, Ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου.

parousiasi2

Τήν Ἐκδήλωση ἐπρολόγησε ἡ Πρόεδρος τοῦ "ΦΑΡΟΥ" κ. Γεωργία Χούλη, Καθηγήτρια, ἐνῶ τήν παρουσίαση τοῦ Βιβλίου ἐπεμελήθη καί ἐπραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη σέ περιστατικό τῶν φοιτητικῶν του χρόνων στήν Φιλοσοφική Σχολή, ὅταν Καθηγητής τῆς Σχολῆς κ.Ἐμμανουήλ Μικρογιαννάκης ἔκανε τό μάθημα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας γιά 2 συνεχόμενες ὧρες καί μετά τήν παρέλευση τῆς μιᾶς ὥρας ὁμάδα φοιτητῶν ἑτοιμάστηκε νά ἀποχωρήσει. Ἀπόρησε ὁ Καθηγητής καί τότε ὁ Χιώτης φοιτητής βρῆκε τήν τόλμη νά πεῖ: "κ. Καθηγητά, μέχρι τώρα εἴχαμε τή θεωρητική πλευρά τῆς Ἱστορίας. Τώρα, πηγαίνουμε γιά τήν πρακτική ἐφαρμογή, ἐννοώντας τή συμμετοχή τους στό συλλαλητήριο πού ὠργάνωνε τότε γιά την Βόρειο Ἤπειρο ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Σεβαστιανός μπροστά στό χῶρο τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στή συνέχεια, μέ παλμό καί συγκίνηση, ἔκανε λόγο γιά τήν Ἱστορία, τόν Πολιτισμό καί τήν διάρθρωση τῆς Ἑνιαίας Ἠπείρου, πού ἔφθανε μέχρι τό Ἱλλυρικό καί ἦταν ἀκραιφνής Ἑλληνική, σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί ἐκφράσεις της. Αὐτό τό μαρτυροῦν τόσο τά εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν, ὅσο καί ἡ συνείδηση τῶν κατοίκων, ἡ γλῶσσα, ἡ πίστη, ἡ ἐνδυμασία, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς περιοχῆς. Ἀνέλυσε, ἐπίσης, ὅτι ἡ ὀνομασία Βόρειος Ἤπειρος εἶναι νεώτερο δημιούργημα, μετά τό ἔτος 1913, ἐνῶ δέν ὑπῆρχε παλαιότερα. Ἀνεφέρθη, ἀκόμη, στούς μεγάλους Εὐεργέτες τῆς Ἠπείρου, πού νοιώθοντας βαθειά τήν χριστιανική πίστη καί τήν ἑλληνικότητά τους, ἀφιέρωσαν τή ζωή τους γιά νά εὐεργετήσουν τήν Ἑλλάδα μέ σημαντικά ἔργα καί Ἱδρύματα. Ἐπεσήμανε τό πλῆθος τῶν Ἁγίων, πού διέλαμψαν στήν Ἤπειρο, ὅπως καί τό μοναδικό ἐθνικοθρησκευτικό ἔργο τοῦ Ἐθνεγέρτου, Ἐθνομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἐτόνισε τό γεγονός, ὅτι τρεῖς φορές λευτερώθηκε τό τμῆμα αὐτό τῆς Β. Ἠπείρου μέ ἀγῶνες καί ἀπροσμέτρητες θυσίες, ἔφθασε μέχρι καί τήν Διακήρυξη τῆς Αὐτονομίας της, ἀλλά δέν τό χάρηκε γιά πολύ καί τίς τρεῖς φορές, γιατί, δυστυχῶς, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις δέν ἐσεβάστηκαν τό Δίκαιο οὔτε τίς ὑποχρεώσεις τους. Διετράνωσε τήν πατριωτική στάση μεγάλων μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους, ὅπως τοῦ ἀπό Βελλᾶς καί Κονίτσης, μετέπειτα Ἰωαννίνων καί ἀκολούθως Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Σπυρίδωνος Βλάχου, τοῦ Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης μακαριστοῦ Σεβαστιανοῦ καί τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τῆς Δημοκρατίας Γεωργίου Παπανδρέου. Ἐμνημόνευσε τῶν ἀγώνων τῶν 45.000 τραυματιῶν καί "ἄναψε κερί" στή μνήμη τῶν 15.000 Ἑλλήνων Στρατιωτῶν, πού ἔπεσαν τό 1940 κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο ἐλευθερώνοντας τήν Β. Ἤπειρο, καί κατέληξε μέ τήν ἱστορική πεποίηθηση, ὅτι ἡ Ἤπειρος εἶναι ἑνιαία καί μόνον ἑλληνική.

Ἀκολούθησε ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος Ἰωάννης Βορριᾶς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου ἀνεφέρθη στίς διώξεις καί τό τυραννικό καθεστώς τοῦ Ἐμβέρ Χότζα, μέχρι τό ἔτος 1989, πού καταργήθηκαν τά ἠλεκτροφόρα σύρματα στά σύνορα, ἐνῶ ἡ σύζυγός του Πρεσβυτέρα Δέσποινα Μπογῆ, Φιλόλογος, ἀνέγνωσε τμήματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ συγγραφέα Θεοδώρου Δεύτου "Τό πέρασμα ἀντίκρυ". Ὁ Συγγραφέας, παρά τή σφοδρή του ἐπιθυμία, δέν μπόρεσε νά παραστῆ στήν Ἐκδήλωση, λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων εἶχεν ἀποκλεισθῆ στή Μυτιλήνη.

Στό τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος ηὐχαρίστησε ὅλους γιά τήν προσέλευση καί παρακολούθηση τῆς Ἐκδηλώσεως καί ἔκλεισε τήν Ἐκδήλωση μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι ὁ Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης μακαριστός Σεβαστιανός κατά τήν Χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως εἶχε πεῖ:

"Λυπᾶμαι διότι ἡ ἐνθρόνισίς μου θά γίνῃ στήν προσωρινή ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μου τό Δελβίνιον, ἐνῶ ἡ ἕδρα της εἶναι τό Ἀργυρόκαστρον."


Εκτύπωση   Email