Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ

cupros

Μέ τήν παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χαμπιαούρη, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦ, Δημάρχου Χίου, τῆς κ. Εὐτυχίας Βλυσίδου, Προϊσταμένης Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Νικολάου Κονομῆ, τῶν Καθηγητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν κ. Ἀνδρέα Βοσκοῦ καί κ. Π. Κοντοῦ, τοῦ πρ. Ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, τοῦ Χιώτη Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου κ. Γρηγορίου Μουσουρούλη, τῆς Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογικῆς Ἑταιρείας κ. Μαρ. Βαρώνη καί φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ξεκίνησε στό Προεδρικό Μέγαρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τό Γ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο Ἀρχαίας Κυπριακῆς Γραμματείας, ὑπό τόν γενικό τίτλο «Ἡ Ἀρχαία Κυπριακή Γραμματεία ἀνά τούς αἰῶνες» μέ θέμα «Ἀπό τόν Ὅμηρο καί τόν Ἠσίοδο στήν Ἀρχαία Κυπριακή Γραμματεία».

Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μέ θέμα «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Ὅμηρος». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε ἐμπεριστατωμένα στήν μελέτη, ἑρμηνεία, χρήση καί ἀναφορά τοῦ Ὁμήρου ἀπό Ἐκκλησιαστικούς Συγγραφεῖς ὅπως ὁ Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, ὁ Κύριλλος καί ὁ Μεθόδιος, ὁ Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, ὁ Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός, ὁ Μεθόδιος Πατάρων, ὁ Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ καί ἄλλοι.

Πρίν ἀπό τήν εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἐτιμήθη ἀπό τόν κ. Ὑπουργό Παιδείας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μέ εἰδική πλακέτα.

cupros1


Εκτύπωση   Email