Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

IERASUNODOSEE

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ