Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

EgkykliaSimeiomata


 101

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΛΙΟ ΕΔΩ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ