Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

0001

Στό πλαίσιο τῆς ἀφιερώσεως ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2020 στόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἱερούργησε στό ἱερόν παρεκκλήσιον Ἁγίου Μάρκου τῆς Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων τήν Κυριακήν 19 Ἰουλίου 2020.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό θεῖο κήρυγμα ἀφοῦ ἀνεφέρθη στό πρόγραμμα τῶν ἐκκλησιαστικῶν συνάξεων γιά τόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, ἀνέλυσε μέ βαθύ περιεχόμενο, ἀλλά καί ἁπλό διδακτικό λόγο τήν Θεολογία τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν «φιλάνθρωπο», δηλαδή εὐεργετικό γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, χαρακτῆρά της.

Στό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη ἀρτοκλασία καί ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων Ἀντωνίου καί Αἰκατερίνης Χαροκόπου, τά τέκνα τῶν ὁποίων προσέφεραν τήν ἀξιόλογη ἐπιστημονική βιβλιοθήκη τοῦ πατέρα τους Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Χαροκόπου στήν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ». Στή συνέχεια καί στήν Ἐνοριακή Αἴθουσα ὁ Σεβασμιώτατος Χίου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ γηραιοτέρους καί νεωτέρους Ἐνορῖτες καί Ἐνορίτισσες, καθώς καί μέ τήν οἰκογένεια Χαροκόπου νά συζητήσει θέματα τῆς ἐπικαιρότητος προσεγγίζοντάς τα ἀπό ἐκκλησιαστικῆς καί ἱστορικῆς πλευρᾶς.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ