Παρασκευή
22 Οκτωβρίου

Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

 

upsosisstayroy2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ