Πέμπτη
19 Μαΐου

Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Πολυαίνου και Φιλεταίρου, Θεοτίμης

 


 Σχόλια 


 

ΣEBAΣTE MAΣ ΠATEPA, ΣAΣ EYXAPIΣTOYME ΓIA TIΣ ΠOΛYTIMEΣ EKΠOMΠEΣ ΠOY MAΣ ΔINETAI H EYKAIPIA NA ΠAPAKOΛOYΘHΣOYME, ME THN EYKAIPIA THΣ EΘNIKHΣ EΠETEIOY. EIMAΣTE ΠEPHΦANOI ΓIA EΣAΣ.

NIKOΣ, EΛENA, ΓIΩPΓAKHΣ NIKOΛOYΔH


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ