ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΤΩΝ" (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή  4 Ἰουνίου 2021

18.00΄Ἁγιασμός - Χαιρετισμοί

18.45΄ Α΄  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Ἐμμανουήλ Βαρβούνης

Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Εἰσηγήσεις

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ

Ἀνδρέας Μιαούλης, ὁ θρίαμβος τοῦ Σταυροῦ.

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεος

Ἡ ξεχασμένη Ναυμαχία τῆς Μυκόνου καί ἡ Μαντώ Μαυρογένους - 12 Ὀκτωβρίου 1822.

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ.Μᾶρκος

Ἡ συμμετοχή τῶν Βρονταδουσίων εἰς τόν ναυτικόν  ἀγῶνα τοῦ 1821.


Σάββατο 5 Ἰουνίου 2021

07.00΄ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ νεομάρτυρος Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἐν Χίῳ.


10.30΄ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Πρόεδρος Εὐθύμιος Μητρόπουλος

Πρόεδρος Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μαρία Τσάκος», πρ. Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ

Εἰσηγήσεις

 • Κοσμᾶς Χρηστίδης Ναύαρχος (ἐ.ἀ.) Ἐπίτιμος Ἀρχηγός ΓΕΝ.

Ναυτική καινοτομία - Frank Abney Hastings (Ἄστιγξ).

 • Ζήσης Φωτάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ναυτικῆς Ἱστορίας, Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.

Διακλαδική Θεώρηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

 • Μιχαήλ Κατσικαρέλης Σημαιοφόρος (ΠΝ) - Ὑπηρεσία Ἱστορίας Ναυτικοῦ.

Ἡ μετατροπή τῶν ἑλληνόκτητων πλοίων σέ πολεμικά. Ὁ θεσμός τῆς Συντροφοναυτίας καί οἱ βασικοί τύποι πλοίων στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

13.00΄ Γ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Ἐμμανουήλ Βαρβούνης

Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Εἰσηγήσεις

 • Michel Marbot, ἀπόγονος τοῦ Κανάρη.

Δύο αἰῶνες μετά: Τί αἰσθάνονται οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κανάρη στά πλαίσια τῆς ἱστορίας τῶν Ψαρῶν καί τῆς Χίου.

 • Μαρία Γιατράκου, Δρ Φιλολογίας - Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπ. Ἃ΄ Ἀντιπρόεδρος EYROCLASSICA

Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης καί ἡ πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος μέ βάση τίς ἱστορικές πηγές καί τήν παγκόσμια βιβλιογραφία.

 • Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ-Λουτράρη, Δρ Ἱστορίας.

Ὁ Ἑλληνικός καί ὁ τουρκικός στόλος στήν ἐπανάσταση καί καταστροφή τῆς Χίου.

 • Νικόλαος Χάβιάρας, Δρ Φιλολογίας - Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου Φιλολόγων Χίου.

Στή σκιά τοῦ Κανάρη. Ὁ Ψαριανός Ναυμάχος καί Πυρπολητής Δημ. Παπανικολῆς.


18.30΄ Δ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

Πρόεδρος Μαρία Λεκάκου.

Κοσμήτωρ Σχολῆς Ἐπιστημῶν τῆς Διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου

Εἰσηγήσεις

 • Εὐθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μαρία Τσάκος», πρ. Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ

Ὁ καταλυτικός ρόλος τοῦ Ναυτικοῦ στόν ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.      

 • Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλεύτης, πρ.Ἀναπληρωτής Ὑπουργός.

Ἡ ναυτοσύνη ὡς παράγων ἰσχύος τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων στόν ἀγώνα γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καί τήν κατάκτηση τῆς Ἐλευθερίας.

 • Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ναυτιλίας καί Ἐπιχειρηματικῶν Ὑπηρεσίων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου.

Ὁ ναυτικός ἀγών στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τό θρησκευτικό αἴσθημα.


Εκτύπωση   Email