ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: «Στίς ψυχές σας ναυπηγεῖται τό μέγα τῆς Ἑλληνικῆς θαλάσσης κράτος»

IMG_20181018_225553

Τήν πρώτη συνάντηση μέ τούς Σπουδαστές τῆς ΑΕΝ Μηχανικῶν Χίου εἶχε τήν Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, στήν Ἐνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

Μιλώντας στούς 73 νέους ναυτικούς καί καταφανῶς συγκινημένος ὁ ἴδιος, ὡς γιός ναυτικοῦ, ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἀναφέρθηκε στήν ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα διαχρονική προσφορά τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας στό Ἔθνος. Ἐτόνισε ὅτι ἡ ναυτική οἰκογένεια δημιουργεῖ πολιτισμό μέ θεοσέβεια καί φιλοπατρία καί ἐχαρακτήρισε τίς ψυχές αὐτῶν τῶν παιδιῶν ὡς τό ναυπηγεῖο στό ὁποῖο ναυπηγεῖται τό μέγα τῆς ἑλληνικῆς θαλάσσης κράτος. Ἀκόμη, ὑπεσχέθη μέ ὑπερηφάνεια στούς Σπουδαστές ὅτι θά εὑρίσκεται πάντοτε στό πλευρό τους.

Τέλος, διένειμε σέ ὅλους μιά μικρή εἰκονίτσα ὡς φυλακτό στά ταξίδια τους καί μία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἐπιμέλεια τῆς κ. Ἀθηνᾶς Λουτράρη) μέ μνῆμες καί μνημεῖα τής Χιακῆς Ἱστορίας 8.000 χρόνων.

IMG_20181018_225109


Εκτύπωση   Email