Η ΧΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

xiakiekklisia

Τήν ΑΕΝ Μηχανικῶν Χίου ἐπισκέφθηκε τήν Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος προκειμένου νά παραδώσει δύο πλυντήρια καί ἕνα στεγνωτήριο γιά τούς σπουδαστές τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Σχολῆς.

Τά συγκεκριμένα ἐχορηγήθησαν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου μέ δωρεές παλαιῶν ἀποφοίτων τῆς Ἀκαδημίας, πού ἐπιθυμοῦν νά διατίθενται ὑπέρ τῆς Σχολῆς των.

Παραδίδοντάς τα ὁ Σεβασμιώτατος, παρουσίᾳ τῆς Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς κ. Κατσάρη καί τῆς Διευθύντριας Σπουδῶν κ. Μακκᾶ ἐτόνισε τό ποιμαντικό ἐνδιαφέρον τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ναυτιλία, δεδομένης τῆς ναυτικῆς παραδόσεως τοῦ νησιοῦ καί τοῦ γεγονότος ὅτι μέσῳ αὐτῆς μεταφέρεται ἡ Ἑλληνική σημαία σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι ἡ εὐδαιμονία τοῦ τόπου μας συνδέεται μέ τήν ἀκμή τῆς ναυτιλίας ἐνῶ ἡ κρίση μέ τήν παρακμή της, καί προέτρεψε τούς σπουδαστές, σεβόμενοι τούς κόπους καί τά ἔξοδα τῶν γονέων τους νά καταβάλουν ἐπιμελεῖς προσπάθειες γιά τήν πρόοδό τους στά μαθήματα καί να ἐπιδιώξουν νά διακρίνονται στό ἦθος. Τέλος εὐχήθηκε τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου σέ ὅσους ταξιδεύουν.


Εκτύπωση   Email