Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΕΝΕΙΜΕ 226 ΔΕΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΔΕΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

trofimachristoygennon

Συνεχίζοντας τήν Φιλανθρωπική Διακονία, τήν ὁποία ἀναπτύσσει καί πραγματοποιεῖ τίς ἡμέρες αὐτές εἰς τό Ὄνομα τοῦ Τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ,

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος διένειμε τό πρωΐ τῆς Πέμπτης 20ῆς Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. στήν Ἐνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου πόλεως Χίου διακόσια εἴκοσι ἕξι (ἀρ. 226) δέματα τροφίμων σέ μονογονεϊκές οἰκογένειες μέ ἀνήλικα τέκνα, σέ πολύτεκνες οἰκογένειες μέ ἀνήλικα τέκνα καί σέ οἰκογένειες μέ ἀναπηρία, μαζί μέ τίς πατρικές του εὐχές ὅπως ὁ Σαρκωθείς Κύριος γεμίζει τίς ψυχές τους μέ χριστιανική ἀγάπη, φῶς καί ἐλπίδα. "Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ".

Ἡ διανομή αὐτή πραγματοποιεῖται κάθε μῆνα καί στηρίζεται σέ χορηγία τῆς ΣΥΝ-ΕΝΩΣΕΩΣ τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email