ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - "ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ"

1_1Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθ. 7/25-7-2012, 

περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης.

pdf


Εκτύπωση   Email