Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

1_1Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθ. 7/25-7-2012, 

περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης.

pdf


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ