Παρασκευή
22 Οκτωβρίου

Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

OESTAUROMENOS3

ΟΥΤΟΣ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣΑ ΗΜΩΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΟΔΥΝΑΤΑΙ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ