ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Programma

Μέ ἀφορμή τήν ἀνιστόρητη πρόκληση τῆς Τουρκιας γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους μεταξύ τῶν ὁποίων καί τῆς Χίου, ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐπικαλούμενος τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τῆς Χίου, ἀνέφερε: «Ἡ Χίος δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποστρατιωτικοποιηθεῖ. Καί ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Χίου Ἅγιος Ἰσίδωρος εἶναι Στρατιωτικός Ἅγιος καί ὁ Πολιοῦχος καί Ἐλευθερωτής Ἅγιος Μηνᾶς εἶναι ἐπίσης Στρατιωτικός Ἅγιος. Ἄλλωστε οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις στήν Χίο φυλάσσουν τά ὀστᾶ τῶν Χίων τῶν σφαγιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους τό 1822».


Εκτύπωση   Email