Παρασκευή
22 Οκτωβρίου

Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

AGIOSMARKOSPROTOXRONIA2021

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ