Παρασκευή
22 Οκτωβρίου

Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

Programma

Τετάρτη 02.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Πέμπτη 03.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ». (Θεία Λειτουργία Ἁγίου Μάρκου).

Σάββατον 05.12.2020 Ἱερόν Παράβημα Ἁγίου Νικολάου, Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Κυριακή 06.12.2020 Ἱερόν Παράβημα Ἁγίου Νικολάου, Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 09.12.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Σάββατον 12.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 12.12.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. (Μ. Ἑσπερινός).

Κυριακή 13.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 16.12.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Σάββατον 19.12.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. (Μ. Ἑσπερινός).

Κυριακή 20.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 23.12.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Πέμπτη 24.12.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Παρασκευή 25.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σαββάτον 26.12.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 26.12.2020 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. (Μ. Ἑσπερινός).

Κυριακή 27.12.2020 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαρκαίνης. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 30.12.2020 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Πέμπτη 31.12.2020 Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 6.00 μ.μ.).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ