Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

Programma

Παρασκευή 01.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 02.01.2021  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 17:30').

Κυριακή 03.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 06.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Πέμπτη 07.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 09.01.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 17:00').

Κυριακή 10.01.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 13.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Τετάρτη 20.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Σάββατον 23.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Κυριακή 24.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Δευτέρα 25.01.2021 Ἱ. Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου).

Τετάρτη 27.01.2021 Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη  27.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου  (Ἑσπερινός-Θ. Κήρυγμα. ὥρα 6.00 μ.μ.).

Παρασκευή 29.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Παρασκευή 29.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Σάββατον 30.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 30.01.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).

Κυριακή 31.01.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων πόλεως Χίου. (Θεία Λειτουργία).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ