Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

Programma

Παρασκευή 02.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Γ΄ Χαιρετισμοί).

Κυριακή 04.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 04.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα).

Παρασκευή 09.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Δ΄ Χαιρετισμοί).

Σάββατον 10.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 10.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός).

Κυριακή 11.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 11.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα).

Παρασκευή 16.04.2021 Ἱερά Νέα Μονή. (Ἀκάθιστος Ὕμνος).

Σάββατον 17.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 18.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 18.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα).

Σάββατον Λαζάρου 24.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον Λαζάρου 24.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός).

Κυριακή Βαΐων 25.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή Βαΐων 25.04.2021 Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Νεοχωρίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου).

Μ. Δευτέρα 26.04.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Δευτέρα 26.04.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Ἀκολουθία Νυμφίου).

Μ. Τρίτη 27.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τρίτη 27.04.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Ἀκολουθία Νυμφίου).

Μ. Τετάρτη 28.04.2021 Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τετάρτη 28.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Ἀκολουθία Ὄρθρου Μ. Πέμπτης).

Μ. Πέμπτη 29.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Μ. Πέμπτη 29.04.2021 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν).

Μ. Παρασκευή 30.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μεγ. Ὧραι - Ἑσπερινός Αποκαθηλώσεως).

Μ. Παρασκευή 30.04.2021 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ