Τετάρτη
18 Μαΐου

Μεσοπεντηκοστής,
Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Κλαυδίας μάρτυρος

Programma

Σάββατον 01.01.2022 Ἱερός  Μητροπολιτικός  Ναός  Χίου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 02.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Πέμπτη 06.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Γεωργίου Λιθίου. (Θεία Λειτουργία).

Παρασκευή 07.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 09.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Θεοδοσίου Κάμπου. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 12.01.2022 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Κυριακή 16.01.2022 Ἱερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας. (Θεία Λειτουργία).

Τετάρτη 19.01.2022 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Κυριακή 23.01.2022 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Εὑρετῆς. (Θεία Λειτουργία).

Τρίτη 25.01.2022 Ἱερός  Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θ. Λειτουρ. Ἁγ. Γρηγορίου).

Τετάρτη 26.01.2022 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00 μ.μ.).

Πέμπτη 27.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 29.01.2022 Ἱερός  Ναός Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου. (Ἑσπερινός, ὥρα 5.00 μ.μ.).

Κυριακή 30.01.2022 Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας Μουτσαίνης Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ