Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

Δευτέρα 01.07.2019 Ἱερὸς Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων ’Εγκρεμοῦ (Θεία Λειτουργία).
Κυριακή 07.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμάδων (Θεία Λειτουργία)
Σάββατον 13.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρκέλλης Upstate. Ν. Ὑόρκης (Μ. Ἑσπερινός).
Κυριακή 14.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρκέλλης Upstate. Ν. Ὑόρκης (Θεία Λειτουργία).
Τρίτη 16.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Πέτρου Bronx Ν. Ὑόρκης (Μ. Ἑσπερινός).
Κυριακή 21.07.2019 Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου (Θεία Λειτουργία).
Κυριακή 21.07.2019 Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 19.00').
Δευτέρα 22.07.2019 Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ (Θεία Λειτουργία).
Πέμπτη 25.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης (Θεία Λειτουργία).
Πέμπτη 25.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καστέλλου (Μ. Ἑσπερινός 19.15')
Παρασκευή 26.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς (Θεία Λειτουργία).
Παρασκευή 26.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Συκούση (Ἑσπερινός, ὥρα 19.30')
Σάββατον 27.07.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Δαφνῶνος (Θεία Λειτουργία).
Τρίτη 30.07.2019 Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ (Θεία Λειτουργία).

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ