ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, τηλ.: 22710-27.872

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Χίος 821 00

Ἅγ. Μηνᾶς, Βίκτωρ & Βικέντιος

22.914, 42449

Μουσᾶς Ἰωάννης

ΔΕ

(Μητροπολιτικός Ναός)

 

 

 

 

 

 

Ἁγ. Ἄννα Καπέλλα

23.113, 44.347

Φώτης Δημήτριος

ΠΕ

Ἁγ. Μαρίνα Ἐγκρεμοῦ

40.629, 28.144

Στρουμπάκης Μακάριος

ΤΕ

Ἁγ. Μαρίνα Καλοπλύτου

40.219, 32.683

Κλαδιᾶς Νικόλαος

ΤΕ

Ἅγ. Γεώργιος Φρουρίου

43.833, 92.552

Λοῦρος Γεώργιος

ΔΕ

Ἅγ. Ἰάκωβος

24.393, 24.761

Τζιώτης Γ. Ἐμμανουήλ

ΠΕ

Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος

44.089, 21.125

Μακρῆς Νικόλαος

ΔΕ

Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος

24.097, 28.239

Μαμουνῆς Νικόλαος

ΔΕ

Ἅγ. Λουκᾶς Λιβαδίων

28.106, 22.497

Χανδρῆς Γεώργιος

ΔΕ

Ἅγ. Ματθαῖος Κοφινᾶ

24.919, 28.973

Γκιάλης Πλάτων

ΔΕ

Ἅγ. Νικόλαος Γροῦ

       43.054

Κατσαρός Γεώργιος

ΠΕ

Ἅγ. Νικόλαος Φραγκομαχαλᾶ

21.398, 20.593

Πρελιᾶς Ἀντώνιος

ΠΕ

Ἅγ. Παντελεήμων Μονοδενδρίου

28.923, 42.433

Σακουλᾶς Ἀντώνιος

ΔΕ

Ἅγ. Σπυρίδων Νερομύλων

22.185, 29.525

Μαυριάνος Γεώργιος

ΔΕ

Εὐαγγελίστρια

25.348, 25.788

Γουρλῆς Χριστοφόρος

ΠΕ

 

 

Ζωοδ. Πηγή Λετσαίνης

22.369, 21.530

Τσιμούνης Ἰωάννης

ΠΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Λατομίου

29.425, 27.588

Φιλιππάκης Βασίλειος

ΔΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς

22.854, 93.818

Μπογῆς Ἰωάννης

ΔΕ

Μεταμ. Σωτῆρος Λιβάδια

24.244, 21.123

Κενή

 


Εκτύπωση   Email