ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κοντός, τηλ.: 22710-93.247

 

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Αὐγώνυμα 821 00 - Ἅγ. Γεώργιος

79.391

Παπανικολάου Διονύσιος

ΠΕ

Βροντάδος 82200 - Ἅγ. Γεώργιος

92.244, 93.247

Κοντός Ἰωάννης

ΔΕ

    Κωστάλας Νεκτάριος, Διάκ. ΠΕ

Ἅγ. Μᾶρκος

92.226, 93.321

Παλαιός Ἀντώνιος

ΤΕ

Ἅγ. Νικόλαος

92.445, 92.578

Κουντουριάδης Ἰωάννης

ΔΕ

Εὐαγγελίστρια

92,175, 21.245

Τσουκαλᾶς Ἀντώνιος

ΔΕ

Κοίμηση Θεοτόκου Ἐρειθιανή

92.238, 94.488

Πουλιᾶς Γεώργιος

ΠΕ

Προφήτης Ἠλίας

94.261, 92.224

Κενή

 

Λαγκάδα 823 00 - Ἅγ. Ἰωάννης

             74.269

Πῦρρος Δημήτριος

ΤΕ

Οἰνοῦσσαι 821 01 - Ἅγ. Νικόλαος

55.404

Καραβᾶς Νικόλαος

ΤΕ

Συκιάδα 823 00 - Γεν. Θεοτόκου

74.616, 74.300

Στεφανιῶρος Μιχαήλ

ΠΕ

Καρυές 821 00 - Κοίμ. Θεοτόκου

79.433, 26.632

Μανάρας Βασίλειος

ΔΕ

Ἀνάβατος 821 00 - Ταξιάρχαι

79.391

Κενή

 


Εκτύπωση   Email