ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης, τηλ.: 22710-21.530

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Κατάβασις 821 03 - Αγ. Ματρώνα

Φυτά 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

22710-26.133

22740-21.901

Κενή

Κενή

 

 

Ποταμιά 821 03 - Ἅγ. Ἀνάργυροι

6944981984

Κενή

 

Βολισσός 821 03 - Ἅγ. Γεώργιος

 

Κενή

 

Κοίμ. Θεοτόκου

22740-21.901

Κενή

 

Μεταμόρφωση Σωτῆρος

6948048892

Τζιώτης Δ. Ἐμμανουήλ

ΠΕ

Σιδηροῦντα 82103 - Ἅγ. Γεώργιος

22710-82.431

Κενή

 

Παρπαριά 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος

22740-21.944

Κουκουνῆς Μιχαήλ

ΥΕ

Πυραμά 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Πρόδρομος

6944981984

Χειλᾶς Παναγιώτης

ΔΕ

Πισπιλοῦντα 821 03 - Ἅγ. Κων/νος

 

Κουφουδάκης Σταῦρος

ΥΕ

Κηπουριές 821 03 - Ἅγ. Παντελεήμων

22740-21.901

Κενή

 

Διευχά 821 03 - Μεταμ. Σωτῆρος

 

Μεϊντάνης Παναγιώτης

ΔΕ

 Ψαρά 821 04-Μεταμ. Σωτῆρος

22740-61.026

Γιαννάκος Βικέντιος 

 ΥΕ


Εκτύπωση   Email